Προς τον Υπουργό Υγείας Προτάσεις ΕΙΝΑΠ για τις Προμήθειες 11/05/17

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ Κ. ΞΑΝΘΟ

ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ Κ. ΠΟΛΑΚΗ

                                              

Κοινοποίηση

: Διοικητές Νοσοκομείων

 

: ΙΣΑ

: ΙΣΠ

: ΟΕΝΓΕ

: 3μελείς, 5μελείς Επιτροπές ΕΙΝΑΠ

: ΜΜΕ ( Υγειονομικοί Συντάκτες)

Αθήνα, 11/05/17

Το ΔΣ της ΕΙΝΑΠ στη συνεδρίασή του στις 08/05/17, συζήτησε το νομοσχέδιο για τις Προμήθειες των Νοσοκομείων και προτείνει τα παρακάτω:

ü      Σύστημα Κεντρικών Προμηθειών.

ü      Κατάργηση υποχρεωτικών κατώτατων τιμών.

ü      Κατάργηση εξωσυμβατικών διαδικασιών προμηθειών.

ü      Να υπάρχει ποιοτικός έλεγχος.

Διατηρούμε τις επιφυλάξεις μας για το αν μία επιτροπή η οποία θα ορίζεται από τον εκάστοτε Υπουργό θα μπορέσει να επιτελέσει με διαφάνεια το σύνολο του έργου των Προμηθειών.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΕΙΝΑΠ

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                            Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΤΙΝΑ ΠΑΓΩΝΗ                                                  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΡΑΧΑΤΗΣ