Προς τον Υπουργό Υγείας για το Νομοσχέδιο της ΠΦΥ 26/04/17

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ Κ. ΞΑΝΘΟ

ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ Κ. ΠΟΛΑΚΗ

 

Κοινοποίηση

: Διοικητές 1ης και 2ης Υ.Πε

 

: Διοικητές Νοσοκομείων

: ΠΙΣ

: ΙΣΑ

: ΙΣΠ

: ΟΕΝΓΕ

: 3μελείς, 5μελείς Επιτροπές ΕΙΝΑΠ

: ΜΜΕ ( Υγειονομικοί Συντάκτες)

 

Αθήνα, 26/04/17

 

Το ΔΣ της ΕΙΝΑΠ στη συνεδρίασή του στις 24/04/17 και μετά από συζήτηση αποφάσισε ότι διαφωνεί με το νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας στο σύνολό του, διότι:

 • Καλύπτει μόνο το 30% του πληθυσμού.

 • Η χρηματοδότηση δε θα γίνεται από τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά από τα ΕΣΠΑ με περιορισμένη διάρκεια (2 + 2 χρόνια).

 • Ενισχύει τις ελαστικές σχέσεις εργασίας.

 • Οι αναλογίες δεν αντιστοιχούν με τα πληθυσμιακά δεδομένα.

 • Θα παρέχει υποβαθμισμένες υπηρεσίες στις ΤΟΜΥ και τα Κέντρα Υγείας.

 • Η μη 24ωρη λειτουργία θα εξακολουθεί να είναι αιτία αύξησης ασθενών στα ΤΕΠ.

 • Θα παρέχουν υποβαθμισμένες υπηρεσίες με συνέπεια να εξακολουθούν ακόμα πιο έντονα να κερδοσκοπούν τα διαγνωστικά κέντρα.

 

Βάσει των παραπάνω δεν μπορεί να υπάρξει συμφωνία στη βασική γενική λογική συγκρότησης και λειτουργία του Πρωτοβάθμιου Δικτύου που προτείνεται, γι’ αυτό και εμείς από την εμπειρία που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια ως μάχιμοι γιατροί ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ μία ΠΦΥ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ:

  • Χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό.

 • Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, οικογενειακούς γιατρούς και γιατρούς όλων των ειδικοτήτων, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

 • Καθημερινή λειτουργία σε 24ωρη βάση των Κέντρων Υγείας και διασύνδεση με τα κρατικά Γενικά και Ειδικά νοσοκομεία.

 • Προγραμματισμό ηλεκτρονικής κάρτας υγείας ασθενών.

 • Ανεξάρτητη λειτουργία από ΜΚΟ, πανεπιστημιακούς και οποιωνδήποτε κέντρων.

 

Κριτήριο όλων των παραπάνω είναι να επιτελούνται οι εργασίες της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας με κύριο προσανατολισμό την πρόληψη αλλά και θεραπεία και αποκατάσταση. Επίσης, να καλύπτονται πλήρως και δωρεάν οι γενικές και ειδικές ανάγκες σε υπηρεσίες ΠΦΥ όλου του πληθυσμού με δαπάνες αποκλειστικά από τον κρατικό προϋπολογισμό.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΕΙΝΑΠ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                              Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΤΙΝΑ ΠΑΓΩΝΗ                                                                  ΗΛΙΑΣ ΣΙΩΡΑΣ

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΡΑΧΑΤΗΣ