Πρόταση του ΔΣ της ΕΙΝΑΠ για τους Γιατρούς του ΕΣΥ στις Πανεπιστημιακές Κλινικές 14/02/17

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ

κ. ΑΝΔΡΕΑ ΞΑΝΘΟ

Αθήνα, 14/02/17

Κοινοποίηση: Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, κ. Π. Πολάκη.

                        : 3μελείς, 5μελείς Επιτροπές ΕΙΝΑΠ.

Το ΔΣ της ΕΙΝΑΠ προτείνει, ότι όπως ορίζεται από τον  ιδρυτικό νόμο του ΕΣΥ (1397/1983) και την ισχύουσα  σήμερα νομοθεσία, ότι οι γιατροί του ΕΣΥ θα πρέπει να ασκούν το λειτούργημά τους στα πλαίσια κλινικών του ΕΣΥ και οι πανεπιστημιακές κλινικές θα πρέπει να στελεχώνονται αποκλειστικά από πανεπιστημιακούς γιατρούς.

 

            Η  τοποθέτηση των γιατρών ΕΣΥ στις πανεπιστημιακές κλινικές για σειρά πολλών ετών, με καταστρατήγηση της σχετικής νομοθεσίας, συνοδεύεται από σαφή έλλειψη ισοτιμίας όσον αφορά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μεταξύ των πανεπιστημιακών γιατρών και των γιατρών του ΕΣΥ, που εργάζονται στην ίδια κλινική. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μόνο οι πανεπιστημιακοί γιατροί έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον τομέα της ιατρικής σχολής, το βασικό όργανο στο οποίο λαμβάνονται οι αποφάσεις για τη λειτουργία της κλινικής και το οποίο αποφασίζει για την ανάθεση θέσεων ευθύνης της κλινικής. Παράλληλα οι γιατροί ΕΣΥ είναι εξ΄ ορισμού αποκλεισμένοι από τις θέσεις ευθύνης της κλινικής στην οποία εργάζονται, ως σαν να είναι εκ των προτέρων  μειωμένης ικανότητας.

 

Άμεσο αποτέλεσμα της μη ισότιμης θέσης των γιατρών ΕΣΥ στις πανεπιστημιακές κλινικές σε σχέση με τους συναδέλφους τους πανεπιστημιακούς γιατρούς, είναι τόσο η υποβάθμιση του επιστημονικού τους ρόλου, όσο και η ιεραρχική τους κατάταξη. Ενδεικτικά, μπορεί να υπάρχει επίκουρος καθηγητής που να προΐσταται κλινικής και διευθυντές του ΕΣΥ να υπάγονται ιεραρχικά σε αυτόν. Αυτό συνεπάγεται τη μείωση των δυνατοτήτων επιστημονικής εξέλιξης των γιατρών ΕΣΥ, με συνακόλουθη αρνητική επίπτωση στην προσφορά τους από την άσκηση του ιατρικού λειτουργήματος στο εθνικό σύστημα και στην επιστημονική κοινότητα.

 

Για τους παραπάνω αλλά και μια σειρά από άλλους επιμέρους  λόγους είναι ανάγκη να τερματισθεί η περιγραφείσα κατάσταση.

 

Απαιτούμε:

  1. Άμεση νομοθετική ρύθμιση, ώστε να δοθεί στους γιατρούς ΕΣΥ των πανεπιστημιακών κλινικών η δυνατότητα εθελούσιας ένταξής τους χωρίς προαπαιτούμενα  σε υπάρχουσες κλινικές του ΕΣΥ. Αυτό θα βοηθήσει επίσης στην αντιμετώπιση του σοβαρού προβλήματος υποστελέχωσης του ΕΣΥ άμεσα, χωρίς τις χρονοβόρες διαδικασίες πρόσληψης
  2. Αυτοτελή διοικητική συγκρότηση των γιατρών ΕΣΥ που εργάζονται σε πανεπιστημιακές κλινικές με ανάθεση θέσεων ευθύνης από τη γενική συνέλευση των γιατρών ΕΣΥ και σταδιακή έναρξη λειτουργίας αντίστοιχων κλινικών ΕΣΥ.
  3. Να εφαρμοστούν επιτέλους τα προβλεπόμενα στον ιδρυτικό νόμο του ΕΣΥ. Να υπάρξει πλήρης ισοτιμία στις υποχρεώσεις, στα δικαιώματα, στα ωράρια, στο εφημεριακό έργο κ.λπ, μεταξύ των γιατρών του ΕΣΥ και των Πανεπιστημιακών γιατρών, αλλά και μεταξύ των τμημάτων του ΕΣΥ και των αντίστοιχων Πανεπιστημιακών.
  4. Τροποποίηση των υπαρχόντων οργανισμών των Πανεπιστημιακών  Νοσοκομείων και μετακίνηση των Πανεπιστημιακών Κλινικών που βρίσκονται διάσπαρτες, σε συγκεκριμένα Νοσοκομεία.
  5. Άμεση καθιέρωση της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για ΟΛΟΥΣ τους γιατρούς που εργάζονται στα δημόσια νοσοκομεία (πανεπιστημιακούς – στρατιωτικούς – γιατρούς από το πρώην ΙΚΑ).
  6.  Άμεση και πλήρη κατάργηση τόσο των απογευματινών (επί πληρωμή) ιατρείων, όσο και κάθε άλλης μορφής άσκησης ιδιωτικού έργου, από οποιονδήποτε μέσα στο δημόσιο νοσοκομείο.

 

Καταδικάζουμε και καταγγέλλουμε απερίφραστα και κατηγορηματικά κάθε μορφή διαφθοράς και χρηματισμού όσον αφορά ΚΑΙ τους γιατρούς του ΕΣΥ.  Προειδοποιούμε πως θα είμαστε δυναμικά και αγωνιστικά απέναντι σε κάθε κρούσμα αυθαιρεσίας, αυταρχισμού και τρομοκράτησης ενάντια σε γιατρούς του ΕΣΥ από οποιονδήποτε και αν προέρχεται.

 

Καλούμε την ηγεσία του υπουργείου Υγείας σε επείγουσα έναρξη διαλόγου για τα παραπάνω θέματα με τους εκλεγμένους εκπροσώπους των γιατρών του ΕΣΥ.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΕΙΝΑΠ

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                     Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

  

ΜΑΤΙΝΑ ΠΑΓΩΝΗ                                                                    ΗΛΙΑΣ ΣΙΩΡΑΣ

 

 

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΡΑΧΑΤΗΣ