Προς τις 3μελείς, 5μελείς Επιτροπές ΕΙΝΑΠ Παράταση Θητείας Επικουρικών Γιατρών 30/12/16

ΠΡΟΣ ΤΙΣ 3ΜΕΛΕΙΣ, 5ΜΕΛΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΙΝΑΠ

 

Κοινοποίηση: Διοικήσεις νοσοκ. Αθήνας – Πειραιά

Αθήνα, 30/12/16

 

Συνάδελφοι,

Το υπουργείο Υγείας έστειλε εγκύκλιο στις ΥΠε βάσει της οποίας οι Επικουρικοί Επιμελητές γιατροί των οποίων η θητεία λήγει μετά την 1/1/17, θα έχουν δικαίωμα παράτασης της θητείας τους για 1 (ένα) ακόμα χρόνο.

Σας ενημερώνουμε για περαιτέρω ενέργειές σας.

Εδώ μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση τόσο του ΕΣΠΑ όσο και του υπουργείου Υγείας.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΕΙΝΑΠ

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                          Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΤΙΝΑ ΠΑΓΩΝΗ                                                          ΗΛΙΑΣ ΣΙΩΡΑΣ

 

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΡΑΧΑΤΗΣ