Προς τις 3μελείς, 5μελείς Επιτροπές ΕΙΝΑΠ για τις Λίστες Χειρουργείου 06/10/16

ΠΡΟΣ ΤΙΣ 3ΜΕΛΕΙΣ, 5ΜΕΛΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΙΝΑΠ

 

Αθήνα, 06/10/16

 

Κοινοποίηση: Διοικητές Νοσοκομείων Αθήνας – Πειραιά

                       : ΟΕΝΓΕ

                       : ΠΙΣ

                       : ΙΣΑ

                       : ΙΣΠ

                     : ΜΜΕ (υγειονομικοί συντάκτες)

 

Συνάδελφοι,

Στις 26/09/16 μπήκε σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο της Υπουργικής Απόφασης με τίτλο: «Τρόπος κατάρτισης, οργάνωσης και λειτουργίας της λίστας χειρουργείου».

            Το ΔΣ της ΕΙΝΑΠ μετά από εκτενή συζήτηση κατέληξε στα εξής:

Το θέμα πρέπει να ειδωθεί σε 2 αλληλοεξαρτώμενα επίπεδα. Αυτά αφορούν:

Τις μεγάλες ελλείψεις προσωπικού, την ανάπτυξη των υπαρχόντων χειρουργικών τραπεζών σε όλα τα νοσοκομεία, τη χρηματοδότηση του συστήματος.

Όπως όλοι γνωρίζουμε καλά υπάρχει δραματική έλλειψη προσωπικού ιατρικού και νοσηλευτικού, καθώς και ελλείψεις υλικών, και οι ελλείψεις προσωπικού είναι αυτές που δημιουργούν τις αναμονές.

Ένα ποσοστό 20-40% των χειρουργικών τραπεζών είναι κλειστά, ποσοστό που μεγαλώνει πολύ τους καλοκαιρινούς μήνες.

Αυτά, βασικά, είναι οι ρίζες του προβλήματος.

 

Ακολουθεί, βέβαια, η έλλειψη υλικών και εξοπλισμού και η υποχρηματοδότηση του συστήματος. Σ’ όλα αυτά έρχεται να προστεθεί και η ανισομέρεια μεταξύ των χειρουργών. Αν δεν λυθεί αυτό και δεν αρθεί το διευθυντικό δικαίωμα στα χειρουργεία, δεν θα λυθεί το πρόβλημα της λίστας.

 

Είμαστε αντίθετοι με τ’ απογευματινά χειρουργεία, όπου ο ασθενής πληρώνει για να παραβιάσει τη λίστα με νόμιμο τρόπο.

 

Καταγγέλλουμε την αδιαφάνεια και τις παραβιάσεις της ισοτιμίας των ασθενών με ευθύνη συγκεκριμένων κύκλων.

 

Θεωρούμε ότι αφού δρομολογηθεί η επίλυση αυτών των προβλημάτων, που χωρίς την επίλυσή τους δεν θα καταργηθεί ποτέ η λίστα των χειρουργείων, είμαστε ανοιχτοί να προχωρήσουμε σ’ ένα διάλογο και να βοηθήσουμε στο μέτρο των δυνατοτήτων μας.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΕΙΝΑΠ

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                               Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

       ΜΑΤΙΝΑ ΠΑΓΩΝΗ                                                                                        ΗΛΙΑΣ ΣΙΩΡΑΣ

 

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΡΑΧΑΤΗΣ