Για τους Ειδικευόμενους Γιατρούς του Νοσοκομείου "ΑΤΤΙΚΟΝ" 23/05/14

ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΟΝ

κ. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ

 

 

Αθήνα 23/5/2014

 

Το ΔΣ της ΕΙΝΑΠ σας επισημαίνει ότι στα νοσοκομεία που υπάρχουν πανεπιστημιακές κλινικές και δέχονται υπότροφους, βάσει του Ν. 4115/2013 παρ. 16 του Αρ. 34 το έργο των υποτρόφων είναι συγκεκριμένο, δηλαδή ερευνητικό, επιστημονικό, οργανωτικό, διδακτικό, εργαστηριακό ή κλινικού έργου καθοριζόμενου δια της συμβάσεως.

 

                Οι ειδικευόμενοι γιατροί δεν μπορεί να αντικαθίστανται από αυτούς στα χειρουργεία ή στις κλινικές ή στα τμήματα, διότι έχουν διοριστεί στα νοσοκομεία για ειδίκευση θα πρέπει να εκπαιδεύονται στα χειρουργεία και στα αντίστοιχα τμήματα.

 

                Παρακαλούμε όπως αποκαταστήσετε την τάξη όσο αφορά την εκτέλεση του έργου των ειδικευόμενων γιατρών.

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΕΙΝΑΠ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                        Ο ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

ΜΑΤΙΝΑ ΠΑΓΩΝΗ                                                                                                  ΘΑΝΑΣΗΣ ΝΗΣΙΩΤΗΣ