Προς τον Υπουργό Υγείας για την Παράταση της Θητείας των Επικουρικών Γιατρών 23/08/16

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ

κ. ΑΝΔΡΕΑ ΞΑΝΘΟ

 

Αθήνα, 23/8/16

 

Κοινοποίηση: Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, κ. Π. Πολάκη

                      : Διοικητές 1ης και 2ης ΥΠε

                      : Διοικητές Νοσοκομείων Αθήνας – Πειραιά

                      : ΠΙΣ

                      : ΙΣΠ

                      : ΟΕΝΓΕ

                      : 3μελείς, 5μελείς Επιτροπές ΕΙΝΑΠ

                      : ΜΜΕ (υγειονομικοί συντάκτες)

 

Το ΔΣ της ΕΙΝΑΠ σε συναντήσεις με τον Υπουργό και Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας επανειλημμένα έχει θέσει το θέμα των επικουρικών γιατρών.

Με το Ν. 4410 άρθρο 52 παράγρ. 7α΄ δίνεται η δυνατότητα παράτασης της θητείας έως 30/9/17 μόνο όσων υπηρετούντων επικουρικών γιατρών η θητεία λήγει στις 30/9/16.

 

Θεωρούμε άδικη τη νομοθεσία για δύο κατηγορίες επικουρικών συναδέλφων: α) γι’ αυτούς που η θητεία τους λήγει τους επόμενους μήνες π.χ. στις 31/12/16. β) για όσους επικουρικούς έχουν κάνει αίτηση για κάλυψη μόνιμης θέσης στο ΕΣΥ στο ίδιο νοσοκομείο, όταν είναι γνωστό ότι οι κρίσεις καθυστερούν και τα γραφεία προσωπικού καλούν τους συναδέλφους να υποβάλουν τις παραιτήσεις τους.

 

Εμμένουμε στο πάγιό μας αίτημα για κάλυψη όλων των κενών θέσεων ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ ως οργανικές θέσεις μόνιμων Επιμελητών Β΄.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΕΙΝΑΠ

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΜΑΤΙΝΑ ΠΑΓΩΝΗ                                 ΗΛΙΑΣ ΣΙΩΡΑΣ

 

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΡΑΧΑΤΗΣ