Προς τον Πρόεδρο του ΚΕΣΥ για την Εκπαίδευση των Νέων Γιατρών 05/07/16

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΚΕΣΥ

κ. Κ. ΜΑΡΚΟΥ

Αθήνα, 5/7/16

Κοινοποίηση: Υπουργό Υγείας, κ. Α. Ξανθό

                         : Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, κ. Π. Πολάκη

                         : Διοικητές 1ης και 2ης ΥΠε        

                         : Διοικητές Νοσοκομείων Αθήνας – Πειραιά

                         : ΠΙΣ

                         : ΙΣΑ

                         : ΙΣΠ

                         : ΟΕΝΓΕ

                         : 3μελείς, 5μελείς Επιτροπές ΕΙΝΑΠ

                         : ΜΜΕ (υγειονομικοί συντάκτες)

 

Το ΔΣ της ΕΙΝΑΠ με κατάπληξη διαπιστώνει ότι η κατεξοχήν διαβούλευση για την εκπαίδευση των ειδικευόμενων γιατρών έγινε με Επιστημονικές Εταιρείες και με φορείς (αγνώστου ταυτότητας). Δεν κλήθηκαν στη διαβούλευση οι εκπρόσωποι των νοσοκομειακών γιατρών που είναι οι κυρίως υπεύθυνοι για την εκπαίδευση των ειδικευομένων σε όλη τη χώρα.

 

            Το σχέδιο το οποίο προτείνεται από το ΚΕΣΥ – Επιστημονικές Εταιρείες προς συζήτηση συμπεριλαμβάνει αρκετές αντιδραστικές αναδιαρθρώσεις όπως είναι η μετατροπή των Επιστημονικών Εταιρειών σε κρατικά όργανα υπεύθυνα για την εκπαίδευση των ειδικευομένων, η νομιμοποίηση του πλήρους εμπορευματοποιημένου αμφιλεγόμενου συστήματος μορίων συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης κ.λπ. Δεν θίγεται το σοβαρότατο γεγονός της αποψίλωσης των δημόσιων νοσοκομείων από νέους ειδικευμένους και δεν θίγεται το γεγονός της καθημερινής υπερεξόντωσης των ειδικευομένων.

 

            Οι προτάσεις του ΚΕΣΥ είναι δομημένες για να ευνοήσουν σκανδαλωδώς το μεγαλοκαθηγητικό κατεστημένο παρά την εκπαίδευση των γιατρών.

 

            Η ΕΙΝΑΠ καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους σε συζήτηση στην προοπτική ενός συστήματος αποκλειστικά δημόσιας υγείας με καθολική κάλυψη για τον πληθυσμό, όπου δεν θα χωρούν περίοδοι ανεργίας ανάμεσα στην απόκτηση του πτυχίου και την έναρξη της ειδικότητας, όπου θα υπάρχει εξασφαλισμένο εργασιακό μέλλον για τους ειδικευόμενους μετά την κτήση της ειδικότητας.

 

            Η εκπαίδευση των γιατρών ειδικευμένων και ειδικευομένων δεν θα πρέπει να εξαρτάται από τις φαρμακευτικές εταιρείες ή άλλους ιδιωτικούς φορείς και θα πρέπει να έχει σαν βάση τα νοσοκομεία αναφοράς κάθε περιοχής και τα Επιστημονικά Συμβούλια.

 

            Καλούμε όλες τις Επιστημονικές Εταιρείες, αν όντως θέλουν να συνεισφέρουν, να διοργανώσουν επιστημονικά συνέδρια στα νοσοκομεία χωρίς οικονομική συμμετοχή των γιατρών, γιατί πιστεύουμε ότι αυτή είναι η κύρια αποστολή τους.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΕΙΝΑΠ

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΜΑΤΙΝΑ ΠΑΓΩΝΗ                                                                            ΗΛΙΑΣ ΣΙΩΡΑΣ

 

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΡΑΧΑΤΗΣ