Προς τον Υπουργό Υγείας για το Συνταξιοδοτικό των Νοσοκομειακών Γιατρών 18/05/16

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ

κ. ΑΝΔΡΕΑ ΞΑΝΘΟ

Αθήνα, 18/5/16

(ΕΠΕΙΓΟΝ)

Εισηγητικά σχόλια για το συνταξιοδοτικό των νοσοκομειακών γιατρών

σε σχέση με τον πρόσφατο νόμο

Ως γνωστό, από τη στιγμή που ο νοσοκομειακός γιατρός του ΕΣΥ υποβάλλει την παραίτησή του από την υπηρεσία για λόγους συνταξιοδότησης, παρέρχονται τουλάχιστον δύο μήνες προκειμένου να γίνει δεκτή και να δημοσιευθεί στο ΦΕΚ. Από τη στιγμή αυτή και μετά δικαιούται και υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης, τόσο στο Δημόσιο όσο και στο ΤΣΑΥ.

 

            Έτσι, λοιπόν, όποιος γιατρός υπέβαλε παραίτηση προ της ψήφισης του πιο πάνω νόμου και δεν έχει εκδοθεί το ανάλογο ΦΕΚ, εμπίπτει στις δυσμενέστερες συνταξιοδοτικές διατάξεις του νέου νόμου γιατί δεν αναγνωρίζονται πλέον κατοχυρωμένα δικαιώματα.

 

            Αυτό όμως είναι άδικο για δημόσιους λειτουργούς που εργάστηκαν επί 40 χρόνια στο Εθνικό Σύστημα Υγείας με σχέση εργασίας πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

            Άλλωστε, στο Ν. 4386 στο άρθρο 33 παρ. 2 καλύπτονται οι εκπαιδευτικοί, γιατί η αίτηση παραίτησής τους θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή και λύεται αυτοδίκαια στο τέλος της σχολικής χρονιάς.

 

            Επίσης, στον ψηφισθέντα νόμο 4387 στο άρθρο 6 στο εδάφιο 4 καλύπτονται και οι ένστολοι.

 

            Είναι απόλυτα δίκαιο και οι νοσοκομειακοί γιατροί, για λόγους ισονομίας και ισοπολιτείας, όπως τύχουν της ίδιας μεταχείρισης και οι προηγηθείσες της ψήφισης του νόμου αιτήσεις παραίτησής τους, θεωρηθούν αυτοδίκαια ως αιτήσεις συνταξιοδότησης, τόσο για το Δημόσιο όσο και για το ΤΣΑΥ.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΕΙΝΑΠ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΤΙΝΑ ΠΑΓΩΝΗ                                                                             ΗΛΙΑΣ ΣΙΩΡΑΣ

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΡΑΧΑΤΗΣ