Προς τον Διοικητή του Νοσοκομείου ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ για τα Καθήκοντα Συντονιστή Διευθυντή 30/03/16

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»

κ. ΛΙΟΥΛΙΑ

Κοινοποίηση: Υπουργό Υγείας, κ. Α. Ξανθό

                         : Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, κ. Π. Πολάκη

                         : 1η ΥΠε

                         : 3μελείς, 5μελείς επιτροπές ΕΙΝΑΠ

 

Αθήνα, 29/3/16

Επανακοινοποιούμε ότι η θέση της ΕΙΝΑΠ για το θέμα του επιστημονικά υπεύθυνου σε Τμήμα γιατρού ΕΣΥ που είναι Διευθυντής από εξέλιξη και ασκεί καθήκοντα συντονισμού (προσωρινού προϊστάμενου) μετά από ανάθεση καθηκόντων,

 

           Έχει δικαίωμα κατά την κρίση του στην Α΄ Ζώνη να επιλέγει αν θα εντάσσεται στο πρόγραμμα εφημεριών του Τμήματος ως εφημερεύων, εκτελώντας εφημερίες ενεργείς, μεικτές και ετοιμότητας, ή αν θα καλύπτει το Τμήμα ως εποπτεύων για όλο το μήνα αμειβόμενος με το επίδομα εφημέρευσης.

 

            Επισημαίνουμε, επίσης, ότι με τη θέση αυτή της ΕΙΝΑΠ συμφωνούν οι νομικές γνωμοδοτήσεις των νομικών συμβούλων της 1ης και της 2ης ΥΠε, γι’ αυτό άλλωστε από καιρό εφαρμόζεται σχεδόν σε όλα τα νοσοκομεία του λεκανοπεδίου.

            Παρακαλούμε για την άμεση συμμόρφωση και του δικού σας νοσοκομείου με τα παραπάνω.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΕΙΝΑΠ

Η ΠΛΕΙΟΨΗΦΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

 ΜΑΤΙΝΑ ΠΑΓΩΝΗ