Προς τον Υπουργό Υγείας για την Μετακίνηση Γιατρών 30/03/16

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ

κ. Α. ΞΑΝΘΟ

Κοινοποίηση: Αναπλ. υπ. Υγείας, κ. Π. Πολάκη

                       : Διοίκηση 2ης ΥΠε

                       : Διοίκηση ΤΖΑΝΕΙΟΥ

                       : 5μελή Επιτρ. ΕΙΝΑΠ ΤΖΑΝΕΙΟΥ

                       : Υγειονομικοί συντάκτες (ΜΜΕ)

Αθήνα, 29/3/16

Διαπιστώνουμε πως η νέα Διοικήτρια της 2ης ΥΠε ακολουθεί επακριβώς την τακτική των προκατόχων της, εντέλλοντας την αναγκαστική μετακίνηση 2 (δύο) αναισθησιολόγων από το ΤΖΑΝΕΙΟ στη Λέρο, για κάλυψη εκεί αναγκών από 15/4/16 έως 10/5/16 και για αντίστοιχο χρονικό διάστημα αντίστοιχα. Μια τακτική που έχουμε καταγγείλει πολλές φορές στο πρόσφατο παρελθόν, γιατί 1) Οι ανάγκες θα πρέπει να καλύπτονται με πρόσληψη μόνιμων Επιμελητών ΕΣΥ σε οργανικές θέσεις, 2) Τίθεται σε κίνδυνο η λειτουργία των νοσοκομείων από τα οποία αναγκαστικά αποσπώνται οι γιατροί προς τα νησιά, ιδιαίτερα τα νοσοκομεία του Πειραιά - Δυτικής Αθήνας, που είναι ήδη υποστελεχωμένα, 3) Παραβιάζονται τα αυτονόητα δικαιώματα των γιατρών.

 

Επισημαίνουμε για άλλη μια φορά την ευθύνη που έχουν σε πολλές περιπτώσεις και οι αρμόδιοι των νοσοκομείων από τα οποία γίνονται οι αποσπάσεις στις περιπτώσεις που συναινούν ή δεν αντιδρούν με τέτοιες απαράδεκτες πρακτικές…

 

Μάλιστα, επιπρόσθετα, προστίθεται με το νέο νόμο του υπουργείου Υγείας μια νέα αυθαιρεσία που επιδεινώνει την κατάσταση: η καθιέρωση υποχρεωτικών αναγκαστικών αποσπάσεων σε όλη τη χώρα, τουλάχιστον 6 (έξι) μήνες, για τους γιατρούς και 2 (δύο) χρόνια για το λοιπό προσωπικό.

 

            Καλούμε τη διοίκηση της 2ης ΥΠε και την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας να ανακαλέσει άμεσα την απαράδεκτη απόφαση της 2ης ΥΠε για αναγκαστική μετακίνηση των 2 αναισθησιολόγων.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΕΙΝΑΠ

Η ΠΛΕΙΟΨΗΦΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΑΤΙΝΑ ΠΑΓΩΝΗ