Φόρμα Αίτησης Υποψηφίων για Εκλογές 2016 24/02/16

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ

 

 

Της …………………………………………………………….(Όνομα παράταξης)

 

 

Όνομα υπευθύνου παράταξης ………………………………………..

 

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας ………………………..

 

 

Φαξ ή e-mail…………………………………………..

 

  

 

Παρακαλώ να δεχθείτε τα ψηφοδέλτια της παράταξής μας για το ΔΣ της ΕΙΝΑΠ, την Εξελεγκτική Επιτροπή και των εκπροσώπων της ΕΙΝΑΠ στην ΟΕΝΓΕ, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις των μελών της Ένωσης.

 

  

Στοιχεία προς συμπλήρωση:

 

  

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

1

       

2

       

3

       

4

       

5

       

6

       

7

       

8

       

9

       

10

       

11

       

12

       

13

       

14

       

15