Προς την 2η ΥΠε για τον Υπολογισμό των Πρόσθετων Εφημεριών 04/01/16

ΠΡΟΣ ΤΗΝ 2η ΥΠΕ

 

(Υπόψη κ. Καρβούνη

            κ. Αρβανίτη)

 

Κοινοποίηση: Υπουργό Υγείας, κ. Ανδρέα Ξανθό.

                        Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, κ. Παύλο Πολάκη.

                        Διευθυντές Ιατρικής Υπηρεσίας Νοσοκομείων Αθήνας - Πειραιά.

 

 

Αθήνα, 04/01/16

 

Σας εφιστούμε την προσοχή ότι πρέπει να εφαρμοστεί άμεσα η παράγραφος 6 του άρθρου 34 του Ν. 4351-14/12/15, η οποία προβλέπει ότι όσο αφορά τις πρόσθετες εφημερίες το ποσοστό 9% θα πρέπει να υπολογίζεται συνολικά ανά ΥΠε και όχι ανά νοσοκομείο. Μάλιστα, η ίδια διάταξη προβλέπει αναδρομική εφαρμογή από 24/12/14.

 

Επειδή δεχτήκαμε καταγγελίες από 5μελείς Επιτροπές νοσοκομείων πως οι υπηρεσιακοί παράγοντες των ΥΠε αρνούνται να εφαρμόσουν την παραπάνω διάταξη με επίκληση «μη ενημέρωσής τους», επισημαίνουμε πως η άρνηση εφαρμογής νόμου συνιστά σοβαρό υπηρεσιακό παράπτωμα.

 

Προσβλέπουμε στις άμεσες ενέργειές σας.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΕΙΝΑΠ

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                         Ο ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΜΑΤΙΝΑ ΠΑΓΩΝΗ                                                                              ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΑΝΟΣ

 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΚΩΣΤΑΣ ΛΙΒΑΔΑΣ