Χρόνια Υποστελέχωση στο Κέντρο Δηλητηριάσεων 29/04/14

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ 1ης ΥΠε

κ. ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗ

 

Αθήνα, 29/4/14

 

Κύριε Διοικητά,

Το ΔΣ της ΕΙΝΑΠ έγινε αποδέκτης παραπόνων από το Κέντρο Δηλητηριάσεων που αφορά ένα χρόνιο πρόβλημα υποστελέχωσής του.

            Παρά τις διαρκείς εκκλήσεις του Τμήματος στη Διοίκηση του νοσοκομείου και στον Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας, το πρόβλημα δεν έχει αντιμετωπιστεί.

            Το Κέντρο Δηλητηριάσεων, ως γνωστόν, καλύπτει όλη τη χώρα, πολίτες και μονάδες υγείας, 24 ώρες το 24ωρο.

            Ζητούμε να επιληφθείτε του ζητήματος άμεσα και να προβείτε, κατά την κρίση σας, στις ενέργειες εκείνες που θα δώσουν κάποια λύση στο χρόνιο αυτό πρόβλημα.

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΕΙΝΑΠ

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                   Ο ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

 ΜΑΤΙΝΑ ΠΑΓΩΝΗ                                                        ΘΑΝΑΣΗΣ ΝΗΣΙΩΤΗΣ

 

Κοινοποίηση: Κέντρο Δηλητηριάσεων, κ. Νέου