Συνάντηση ΔΣ ΕΙΝΑΠ με 1η και 2η Υ.Πε. 02/10/15

Την Πέμπτη 01/10/15 το ΔΣ της ΕΙΝΑΠ είχε συνάντηση με τις διοικήσεις της 1ης και 2ης Υ.Πε.