Προς τους Διοικητές της 1ης και 2ης ΥΠε για Μετακινήσεις Γιατρών σε Νησιά 29/05/15

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ ΤΗΣ 1ης και 2ης ΥΠε

 

Αθήνα, 29/5/15

   Κοινοποίηση: Διοικητές νοσοκ. Αθήνας – Πειραιά

                         : 3μελείς, 5μελείς Επιτρ. ΕΙΝΑΠ

Το ΔΣ της ΕΙΝΑΠ πραγματοποίησε συνάντηση με τον Διοικητή της 2ης ΥΠε, κ. Καρβούνη, με θέμα τις «μετακινήσεις γιατρών ΕΣΥ του Πειραιά σε νησιωτικές περιοχές».

 

            Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε από κοινού ότι οι μετακινήσεις αυτές είναι αδύνατο να πραγματοποιηθούν, γιατί οι ανάγκες των νοσοκομείων είναι ιδιαίτερα οξυμένες και οι ελλείψεις ιατρικού προσωπικού πολύ μεγάλες, και μ’ αυτό τον τρόπο θα μείνουν ακάλυπτα το καλοκαίρι τα νοσοκομεία του Πειραιά.

 

            Με αυτό το σκεπτικό ανεστάλησαν οι προγραμματισμένες μετακινήσεις γιατρών από τη 2ης ΥΠε.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΕΙΝΑΠ

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                         Ο ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

ΜΑΤΙΝΑ ΠΑΓΩΝΗ                                                                           ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΚΩΣΤΑΣ ΛΙΒΑΔΑΣ