Προς τον Υπουργό Υγείας για το Άρθρο 43 του υπό Κατάθεση Νομοσχεδίου18/12/14

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ

κ. ΜΑΚΗ ΒΟΡΙΔΗ

 

 

Κοινοποίηση: Εκτελεστική Γραμματεία της ΠΟΕΔΗΝ

                        : Υγειονομικοί συντάκτες

 

 

Αθήνα, 18/12/14

 

 

Στο υπό ψήφιση σχέδιο νόμου του υπουργείου Υγείας  και στο άρθρο 43,

συνιστάται ειδικός κλάδος νοσηλευτών, επισκεπτών, μαιών τριτοβάθμιας

εκπαίδευσης  μόνο, αποκλείοντας τους Βοηθούς Νοσηλευτών ΔΕ, υποβαθμίζοντας

το ρόλο τους στην εύρυθμη λειτουργία των νοσοκομείων και ευτελίζοντας την

επαγγελματική τους αξιοπρέπεια. Ο  αποκλεισμός των συναδέλφων, η  

μισθολογική και βαθμολογική τους υποβάθμιση, η  ένταξή τους από το νοσηλευτικό

στο βοηθητικό υγειονομικό προσωπικό, αποχαρακτηρίζοντάς τους από βοηθούς

νοσηλευτές, είναι λίγα από αυτά που θα βρουν μπροστά τους οι συνάδελφοι με την

ψήφιση της συγκεκριμένης διάταξης.

 

Ουσιαστικά, τυπικά και με βούλα, με την επικαιροποίηση  της επίμαχης

διάταξης του 1992, βγάζετε  εκτός νοσηλευτικού κλάδου περί τις 15.000 εργαζομένων στο χώρο της Υγείας , που προσφέρουν  πραγματικά νοσηλευτικό έργο. Ένα από τα πιο άγρια εκμεταλλευόμενα  τμήματα του εργατικού δυναμικού

στο χώρο των υπηρεσιών Υγείας, καθώς θεωρούνται τυπικά μη νοσηλευτές αλλά

βοηθοί νοσηλευτών, επιτελούν πραγματικό νοσηλευτικό έργο, αμείβονται λιγότερο

για ίδια εργασία λόγω της διαφορετικής εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία

ανήκουν, και στήριξαν και στηρίζουν τα νοσοκομεία και άλλες υπηρεσίες υγείας  για

 

Ζητούμε την απόσυρση του συγκεκριμένου άρθρου και την έναρξη διαλόγου  

με τους αρμόδιους φορείς για δημιουργία Ενιαίου Κλάδου Νοσηλευτικού

Προσωπικού ΕΣΥ και δηλώνουμε τη συμπαράστασή μας στο δίκαιο αίτημά τους.

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΕΙΝΑΠ

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                   Ο ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

ΜΑΤΙΝΑ ΠΑΓΩΝΗ                                                          ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ