Προς τον Υπουργό Υγειας για την Επιλογή και Εκτέλεση Φυσικοθεραπευτικών Πράξεων 16/12/14

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ

κ. ΜΑΚΗ ΒΟΡΙΔΗ

 

 

Κοινοποίηση: Αναπλ. υπουργό Υγείας, κ. Γρηγοράκο

                       : Γεν. Γραμματέα υπουργείου Υγείας, κ. Κοντοζαμάνη

                       : Διοικητές νοσοκομείων Αθήνας – Πειραιά

                       : ΠΙΣ

                       : ΙΣΑ

                       : ΙΣΠ

                       : ΟΕΝΓΕ

                       : 3μελείς, 5μελείς Επιτροπές ΕΙΝΑΠ

 

       Αθήνα, 16/12/14

 

Το ΔΣ της ΕΙΝΑΠ με έκπληξη διαπιστώνει ότι στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Υγείας «Ίδρυση Παρατηρητηρίου Άνοιας, βελτίωση Περιγεννητικής Φροντίδας και ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας υπουργείου Υγείας» έχει παρεισφρήσει χωρίς κανένα διάλογο και καμία απολύτως ενημέρωση το άρθρο 35, «Επιλογή και εκτέλεση φυσικοθεραπευτικών πράξεων».

 

Πρόκειται για μια ακραία ρουσφετολογική διάταξη που προσβάλλει και υποβαθμίζει το ιατρικό λειτούργημα. Οι ασθενείς οι οποίοι υποβάλλονται σε φυσικοθεραπεία ταυτόχρονα παρουσιάζουν μια σειρά από άλλα παθολογικά προβλήματα (π.χ. καρδιαγγειακά, αναπνευστικά, κακοήθειες κλπ.). Ως εκ τούτου η εκτίμηση για το είδος, την ένταση και τη συχνότητα ενός προγράμματος φυσικοθεραπείας αποτελεί αντικείμενο αντίστοιχης ιατρικής ειδικότητας. Για τους παραπάνω λόγους έχει εκδοθεί ήδη η υπ’ αριθμ. 3066/2010 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας με την οποία η παρούσα διάταξη έρχεται σε πλήρη αντίθεση. Τέλος, το Υπουργείο κατά παράνομο και αντιδημοκρατικό τρόπο απαγόρευσε τη διατύπωση γνώμης για το συγκεκριμένο άρθρο στη θεσμικά κατοχυρωμένη διαδικασία της ηλεκτρονικής διαβούλευσης.

 

Για όλους τους παραπάνω λόγους απαιτούμε την άμεση απόσυρση του εν λόγω άρθρου.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΕΙΝΑΠ

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                 Ο ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΜΑΤΙΝΑ ΠΑΓΩΝΗ                                                   ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ