Προς τον Υπουργό Υγειας για την Ιατρική Εκπαίδευση 22/10/14

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ

κ. ΜΑΚΗ ΒΟΡΙΔΗ

Αθήνα, 22/10/14

Κοινοποίηση: Αναπλ. υπουργό Υγείας, κ. Γρηγοράκο

                       : Γεν. Γραμματέα υπουργείου Υγείας, κ. Κοντοζαμάνη

                       : Διοικητές νοσοκομείων Αθήνας - Πειραιά

                      : ΠΙΣ

                       : ΙΣΑ

                       : ΙΣΠ

                       : ΟΕΝΓΕ

                       : 5μελείς Επιτροπές ΕΙΝΑΠ

Το τελευταίο διάστημα σε κύκλους και επιτροπές του Υπουργείου έχει επανέλθει η συζήτηση σχετικά με την εκπαίδευση των γιατρών, με στόχο την κατάθεση νομοσχεδίου με κύριο άξονα τις εξετάσεις για την έναρξη ειδικότητας.

 

            Ξεκαθαρίζουμε ότι ως ΕΙΝΑΠ δεν πρόκειται να δεχτούμε σε καμία περίπτωση τη νομοθέτηση επιπλέον φραγμών για την εκπαίδευση ή την άδεια άσκησης επαγγέλματος των γιατρών.

 

            Αυτές οι μεθοδεύσεις στόχο έχουν να δημιουργήσουν στρατιές ανειδίκευτων, φτηνών και ευέλικτων γιατρών χωρίς εργασιακά δικαιώματα. Ένα τέτοιο ιατρικό δυναμικό εξυπηρετεί μόνο τις ανάγκες του ιδιωτικού τομέα στην υγεία για μεγιστοποίηση των κερδών του.

 

            Τα παραπάνω αυξάνονται άμεσα με τις πολιτικές της αξιολόγησης και της επέκτασης της λειτουργίας των δημόσιων δομών υγείας με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια.

 

            Η διενέργεια των συζητήσεων για ένα τόσο μείζον ζήτημα σε διορισμένες επιτροπές με γνωστές θέσεις και συμφέροντα αποδεικνύει περίτρανα ότι οι αποφάσεις είναι προκαθορισμένες και η λεγόμενη διαβούλευση του Υπουργείου προσχηματική.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΕΙΝΑΠ

 

         Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                               Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΜΑΤΙΝΑ ΠΑΓΩΝΗ                                                                                           ΚΩΣΤΑΣ ΛΙΒΑΔΑΣ