Προς τους Διοικητές των Νοσοκομείων Αθήνας - Πειραιά Για την Περιθαλψη των Ανασφάλιστων 22/10/14

ΠΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ – ΠΕΙΡΑΙΑ

Αθήνα, 22/10/14

Κοινοποίηση : Αν. Υπ. Υγείας, κ. Λεωνίδα Γρηγοράκο

                        Γεν. Γραμματέα Υπ. Υγείας, κ. Βασίλη Κωντοζαμάνη

                        Επιτροπές ΕΙΝΑΠ

                        Υγειονομικοί Συντάκτες

Θέμα : Περίθαλψη ανασφάλιστων

Το ΔΣ της ΕΙΝΑΠ, λίγους μήνες μετά την  ΚΥΑ Γ.Π./ΟΙΚ 56432 ΦΕΚ 1753, 28/6/14, για την πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων και οικονομικά αδύναμων ασθενών, διαπιστώνει σημαντικά κωλύματα στην εφαρμογή της.

 

Ενώ σε πολλά νοσοκομεία λειτουργούν συστηματικά και λαμβάνουν αποφάσεις οι 3μελείς επιτροπές που προβλέπει ο νόμος, σε άλλα δεν υπάρχει καμία ενεργοποίησή τους.

 

Επίσης, σε πολλά νοσοκομεία οι προσερχόμενοι ανασφάλιστοι ασθενείς, δικαιούχοι της ανωτέρω ρύθμισης, δεν εξυπηρετούνται από άγνοια ενδεχομένως  του ιατρικού και διοικητικού προσωπικού  και αφήνονται στη μοίρα τους.

 

Σύμφωνα με την πάγια θέση μας ότι η πρόσβαση στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας  πρέπει να είναι απρόσκοπτη και καθολική, σας καλούμε να εφαρμόσετε άμεσα το νόμο με :

 

  1. 1.Άμεση ενημέρωση  γιατρών, προσωπικού λογιστηρίου και όλων των εμπλεκομένων για το νόμο.
  2. 2.Άμεση λειτουργία των 3μελών επιτροπών (όπως περιγράφονται από το νόμο) όπου δεν λειτουργούν.

 

Καλούμε τις 5μελείς επιτροπές της ΕΙΝΑΠ να ενεργοποιηθούν για τον έλεγχο της εφαρμογής του νόμου στα νοσοκομεία.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΕΙΝΑΠ

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                   Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΜΑΤΙΝΑ ΠΑΓΩΝΗ                                                               ΚΩΣΤΑΣ ΛΙΒΑΔΑΣ