Προς τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την Απόριψη των Ενταλμάτων Πληρωμής Πρόσθετων Εφημεριών Απριλίου 2013 21/10/14

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

 

Αθήνα, 21/10/14

 

Κοινοποίηση: Γεν. Γραμματέα Υπ. Υγείας, κ. Κοντοζαμάνη

                          Διοικητή 2ης ΥΠε, κ. Παπαρούπα

                          Διοικητές νοσοκ. 2ης ΥΠε

                          5μελή Επιτροπή νοσοκ. ΝΙΚΑΙΑ

 

 

Το ΔΣ της ΕΙΝΑΠ δεν κατανοεί γιατί, ο αρμόδιος Επίτροπος Πειραιά απέρριψε το ένταλμα για τις δεδουλευμένες πρόσθετες εφημερίες ιατρών του νοσοκομείου ΝΙΚΑΙΑΣ, καθώς και άλλων νοσοκομείων, του μηνός Απριλίου 2013, ενώ έχει εγκρίνει τα εντάλματα για όλους τους υπόλοιπους μήνες του ίδιου έτους.

 

Το νοσοκομείο ΝΙΚΑΙΑΣ έχει καταθέσει επίσημα αίτηση ανάκλησης εναντίον αυτής της παράλογης απόρριψης. Παρακαλούμε να επιληφθείτε στα πλαίσια των νομίμων αρμοδιοτήτων σας για τη διευθέτηση του θέματος.

 

Οι γιατροί που εφημέρευσαν κανονικά με αναγκαστική εντολή της υπηρεσίας τους για την κάλυψη των αναγκών των ασθενών, ουδεμία ευθύνη φέρουν για οποιαδήποτε τυχόν διαδικαστική παράλειψη της διοίκησης του νοσοκομείου ή της 2ης Υ.Πε.

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΕΙΝΑΠ

 

         Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                   Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΜΑΤΙΝΑ ΠΑΓΩΝΗ                                                                  ΚΩΣΤΑΣ ΛΙΒΑΔΑΣ