Προς τους Διοικητές των Νοσοκομείων Αθήνας - Πειραιά Για το Αφορολόγητο της Βιβλιοθήκης 05/09/14

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ

ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ – ΠΕΙΡΑΙΑ

 

Αθήνα, 05/09/14

 

Κοινοποίηση: Υπουργό Υγείας, κ. Βορίδη

  Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, κ. Γρηγοράκο

                          Γ.Γ. Υπουργείου Υγείας, κ. Κοντοζαμάνη

 

Κύριε Διοικητά,

σας ενημερώνουμε ότι η Ολομέλεια του ΣτΕ, με την 2306/2014 απόφασή της, έκρινε αντισυνταγματική τη διάταξη του άρθρου 12 του Ν. 3052/2002, η οποία προβλέπει τη φορολόγηση των επιδομάτων ενημέρωσης βιβλιοθήκης και συμμετοχής σε σεμινάρια – συνέδρια, που λαμβάνουν οι ιατροί Ε.Σ.Υ. όλων των βαθμίδων.

 

            Ζητούμε να δώσετε εντολή στην αρμόδια υπηρεσία εκκαθάρισης των αποδοχών των ιατρών Ε.Σ.Υ. να παύσουν να παρακρατούν Φόρο Μισθωτών Υπηρεσιών από το ποσό που λαμβάνουν ως πάγια αποζημίωση, για συμμετοχή τους σε σεμινάρια και ενημέρωση βιβλιοθήκης.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΕΙΝΑΠ

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                   Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΜΑΤΙΝΑ ΠΑΓΩΝΗ                                                               ΚΩΣΤΑΣ ΛΙΒΑΔΑΣ