ΔΣ ΕΙΝΑΠ 21/2/2013

Πρόεδρος

Παγώνη

Ματίνα

     

Αντιπρόεδρος

Λιβαδάς

Κώστας

     

Γεν. Γραμματέας

         

Ειδικός Γραμματέας

Νησιώτης

Θανάσης

     

Ταμίας

Μαρίνος

Γιώργος

     

Μέλη

Αλαμάνος

Γιάννης

     

Αθανασιάδης

Γιώργος

     

Κορρές

Νεκτάριος

     

Παπανικολάου

Πάνος

     

Κοσμοποπούλου

Όλγα

     

Καλιάτσος

Γιάννης

     

Ματσούκα

Χάρις

     

Σιώρας

Ηλίας

     

Τσουρούλας

Μαρίνος

     

Μπουλμπασάκος

Γιώργος

     

Αλεξάνδρου

Γιάννης

     

*Στις 3/4/13 παραιτείται η Κοσμοπούλου και αντικαθιστάται από τον Καταραχιά Κώστα

*Στις 30/9/13 παραιτείται ο Τσουρούλας και αντικαθιστάται από το Μπουλταδάκη Αντώνη.