ΔΣ ΕΙΝΑΠ 15/12/1996 ΕΩΣ 28/03 1999

Πρόεδρος

Ζαχαρόγιαννης

Χάρης

       

Αντιπρόεδρος

Ελευθερίου

Γεώργιος

       

Γεν. Γραμματέας

Τσούκαλος

Ευστάθιος

       

Ειδικός Γραμματέας

Καρπούζος

Κώστας

       

Ταμίας

Πολυθοδωράκης

Ιωάννης

       

Μέλη

Νησιώτης

Θανάσης

       

Αυγουστίδης *

Θεόδωρος

       

Ροτζιώκος

Ιωάννης

       

Αλαμάνος

Ιωάννης

       

Αγγελάτου

Ουρανία

       

Πολλάκης

Παύλος

       

Μάτσα **

Κατερίνα

       

Σιώρας

Ηλίας

       

Κοντολέων

Παναγιώτης

       

Καπετανάκης

Ιωάννης

       
             

* Ο Αυγουστίδης αντικαθιστάται από το Τζανετή και μετά τη Νεόυ Τζένη

 

** Η Μάτσα αντικαθιστάται από τον Παπανικολάου Παν, Νικολαΐδη Γεωργ, Ρίζο Μιχ, Καράμπελη Θανασ.