ΔΣ ΕΙΝΑΠ 1985

Πρόεδρος

Λαοπόδης

Βασίλης

Γεν. Γραμματέας

Ελευθεριάδης

Κυριάκος

 

Γιακουμάτος

Γεράσιμος

 

Αυγέρης

Παναγιώτης

 

Γάτος

Τάσος

Μέλη

Λόλας

Κώστας

Μαυρομιχελάκης

Νικόλαος

Μελιδώνης

Ανδρέας

Μιχαλάκος

Στέφανος

Μουζάλας

Ιωάννης

Πιερουτσάκος

Ιωάννης

Σκολαρίκος

Παναγιώτης

Τσούκαλος

Ευστάθιος

Χαλδούπης

Λάζαρος

Μάνιος

Νικόλαος