ΔΣ ΕΙΝΑΠ 16/04/1984

Πρόεδρος

Ελευθεριάδης

Κυριάκος

Αντιπρόεδρος

Σκολαρίκος

Παναγιώτης

Γεν. Γραμματέας

Λαοπόδης

Βασίλης

Ειδικός Γραμματέας

Αλεξανδρόπουλος

Κωνσταντίνος

Ταμίας

Σφήκας

Κώστας

Μέλη

Αποσκίτης

Ηλίας

Αυγέρης

Παναγιώτης

Γιακουμάτος

Γεράσιμος

Μάνιος

Νικόλαος

Μαρκομιχελάκης

Νικόλαος

Παληός

Νικόλαος

Πιερουτσάκος

Ιωάννης

Προκόβας

Ιωάννης

Τσούκαλος

Ευστάθιος

Χαλδουπής

Λάζαρος