ΔΣ ΕΙΝΑΠ 27/02/1983 ΕΩΣ 16/04/1984

Πρόεδρος

Ουρανός

Ζαχαρίας

Αντιπρόεδρος

Μανιός

Νικόλαος

Γεν. Γραμματέας

Ελευθεριάδης

Κυριάκος

Ειδικός Γραμματέας

   

Ταμίας

Σφήκας

Κώστας

Μέλη

Αλεξανδρόπουλος

Κωνσταντίνος

Αποσκίτης

Ηλίας

Βιρβιδάκης

Κυριάκος

Γκόγκογλου

Βασίλης

Κούρτης

Μιχάλης

Πιερουτσάκος

Ιωάννης

Προκόβας

Ιωάννης

Σκολαρίκος

Παναγιώτης

Τσούκαλος

Ευστάθιος

Χαλδουπής

Λάζαρος