ΔΣ ΕΙΝΑΠ 04/04/1982 ΕΩΣ 27/02/1983

Πρόεδρος

Ουρανός

Ζαχαρίας

Αντιπρόεδρος

Μάνιος

Νικόλαος

Γεν. Γραμματέας

Ελευθεριάδης

Κυριάκος

Ειδικός Γραμματέας

Λαοπόδης

Βασίλης

Ταμίας

Στεφανούρης

Ιωάννης

Μέλη

Αντωνίου

Κώστας

Αποσκίτης

Ηλίας

Βιρβιδάκης

Κυριάκος

Μπιμπάκης

Ιωάννης

Παπαγεωργίου

Θανάσης

Πιερουτσάκος

Ιωάννης

Προκόβας

Ιωάννης

Σκολαρίκος

Παναγιώτης

Σφήκας

Κώστας

Χαλδουπής

Λάζαρος