ΔΣ ΕΙΝΑΠ 29/03/1981 ΕΩΣ 04/04/1982

Πρόεδρος

Ελευθεριάδης

Κυριάκος

Αντιπρόεδρος

Αναγνωστόπουλος

Δημήτριος

Γεν. Γραμματέας

Σερέτης

Ανδρέας

Ειδικός Γραμματέας

Γεωργίλα

Ποληφάνη

Ταμίας

Καβαλιεράτος

Νίκος

Μέλη

Κολιτσίδας

Θανάσης

Κομιανού

Φίφη

Μαμαλάκη

Βαγγελιώ

Μάνιος

Νικόλαος

Ντέρος

Κώστας

Παπαδοπούλου

Τζένη

Σπηλίοπουλος

Σπήλιος

Σφήκας

Κώστας

Σωτηρόπουλος

Σταύρος

Ψωμιάδης

Μανώλης