ΔΣ ΕΙΝΑΠ 1980 - 1981 ΕΩΣ 06/03/1981

Πρόεδρος

Στριμμένος

Δημήτριος

Αντιπρόεδρος

Μανίος

Νίκος

Γεν. Γραμματέας

Καρακατσάνη

Ζωή

Ειδικός Γραμματέας

Παπαγεωργίου

Ηρακλής

Ταμίας

   

Μέλη

Βασιλόπουλος

Δημήτριος

Κυράστας

Αντώνιος

Μπρούμας

 

Κουτσής

Κώστας

Ντέρος

Κώστας

Ψωμιάδης

Μανώλης

Ουρανός

Ζαχαρίας

Παπαδοπούλου

Τζένη

Σφήκας

Κώστας

Κυριόπουλος

Ιωάννης

     

*Ο Θεοδώρου αντικατέστησε τον Κυριόπουλο

*Η Αντωνοπούλου αντικατέστησε τον Θεοδώρου