ΔΣ ΕΙΝΑΠ 17/04/1979

Πρόεδρος

Στριμμένος

Δημήτριος

Αντιπρόεδρος

Μανίος

Νίκος

Γεν. Γραμματέας

Νικήτας

Γεώργιος

Ειδικός Γραμματέας

Παπαγεωργίου

Ηρακλής

Ταμίας

Ελευθεριάδης

Κυριάκος

Μέλη

Αναγνώστου

Ιωάννης

Βασιλόπουλος

Δημήτριος

Γρίβας

Δημήτριος

Θεοδώρου

Μπάμπης

Καρακατσάνη

Ζωή

Κουτσής

Κώστας

Κυριόπουλος

Ιωάννης

Ντέρος

Κώστας

Φασίτσας

Δημήτριος

Ψωμιάδης

Μανώλης