ΔΣ ΕΙΝΑΠ 18/12/1976

Πρόεδρος

Παπαδέλης

Φραγκλίνος

Αντιπρόεδρος

Κυριόπουλος

Ιωάννης

Γεν. Γραμματέας

Βρεττός

Κωνσταντίνος

Ειδικός Γραμματέας

Αναγνώστου

Ιωάννης

Ταμίας

Βασάκης

Γεώργιος

Μέλη

Αντύπας

Στυλιανός

Βαγιανός

Κωνσταντίνος

Βλαδίμηρος

Λάζαρος

Γιαννόπουλος

Αθανάσιος

Γρίβας

Δημήτριος

Ζαφειρίδης

Φοίβος

Καρακατσάνη

Ζωή

Παπαγεωργίου

Ηρακλής

Ρόζενμπεργκ

Θεόφιλος

Στριμμένος

Δημήτριος