ΔΣ ΕΙΝΑΠ 10/05/1976

Πρόεδρος

Παπαδέλης

Φραγκλίνος

Αντιπρόεδρος

Κουρής

Αναστάσιος

Γεν. Γραμματέας

Φίλιος

Φίλιππος

Ειδικός Γραμματέας

Νικήτας

Γεώργιος

Ταμίας

Βασάκης

Γεώργιος

Μέλη

Αναγνώστου

Ιωάννης

Αντύπας

Στυλιανός

Βλαδίμηρος

Λάζαρος

Βρεττός

Κωνσταντίνος

Γιαννόπουλος

Αθανάσιος

Γρίβας

Δημήτριος

Καρακατσάνη

Ζωή

Μάλλιος

Αθανάσιος

Παπαγεωργίου

Ηρακλής

Στριμμένος

Δημήτριος