Η ΕΙΝΑΠ συμμετέχει στην 24ωρη πανελλαδική απεργία της Πέμπτης 16/03/23 που έχουν προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ και Η ΓΣΕΕ και καλύπτει όλους τους συναδέλφους που θέλουν συμμετάσχουν.

 

 

========================================================

 

viber image 2022-11-29 13-37-16-797

 • 24ωρη απεργία Δευτέρα 28/11, ημέρα ακρόασης των φορέων στη Βουλή και συγκέντρωση στη Βουλή στις 12:30.
 • Νέα 24ωρη απεργία την Τρίτη 29/11 και συγκέντρωση στο υπουργείο Υγείας στις 12:30.
 • 24ωρη απεργία την ημέρα συζήτησης στην Ολομέλεια της Βουλής και συγκέντρωση στη Βουλή στις 13:00 με παράλληλο κάλεσμα στα Εργατικά Κέντρα την ΑΔΕΔΥ και μαζικούς φορείς για συμμετοχή στη συγκέντρωση.

 

 

 

 

========================================================

 

Συνάδελφοι εδώ θα βρείτε τις παρατηρήσεις, επισημάνσεις, προβληματισμούς και σκέψεις στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας από τον Νομικό Σύμβουλο της Ένωσης.

 

 

 

 

 

========================================================

 

 

ΠΡΟΣ ΤΙΣ 3ΜΕΛΕΙΣ – 5ΜΕΛΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΙΝΑΠ

 

Αθήνα, 10/11/22

 

 

Συνάδελφοι, σε λίγες ημέρες ψηφίζεται το νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας για τη «Δευτεροβάθμια Περίθαλψη, Ιατρική Εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις». Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει την κατάργηση της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης των γιατρών και η ΕΙΝΑΠ το απορρίπτει.

 

Καλούμε τους γιατρούς να συγκαλέσουν άμεσα Γενικές Συνελεύσεις στα νοσοκομεία τους, για να αποφασιστούν οι μορφές κινητοποιήσεων που θα πρέπει να ακολουθηθούν από όλο τον υγειονομικό κλάδο, ώστε στη συνέχεια να πραγματοποιηθεί μια μαζική Γενική Συνέλευση της ΕΙΝΑΠ, την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου, για να αποφασίσουμε τις περαιτέρω ενέργειές μας.

 

Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε γραπτώς για τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των νοσοκομείων σας.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΕΙΝΑΠ

 

 

========================================================

Συνάδελφοι,

Το ΔΣ της ΕΙΝΑΠ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ το νομοσχέδιο που έχει καταθέσει το υπουργείο Υγείας. ΕΔΩ μπορείτε να βρείτε την ανακοίνωση της ένωσης!

 

========================================================

 

 

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Αθήνα, 27/09/22

 

Το ΔΣ της ΕΙΝΑΠ πραγματοποίησε συνάντηση με τον υπουργό Υγείας, την Αναπληρώτρια υπουργό Υγείας και την 5μελή επιτροπή ΕΙΝΑΠ του νοσοκομείου Παίδων Αγία Σοφία την Πέμπτη 22/09/22 και ώρα 08:00 π.μ. ΕΔΩ θα βρείτε την ανακοίνωση της Ένωσης.

 

 

 

========================================================

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΕΙΝΑΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣτΕ στις 28/06/22

 

ΠΡΟΣ

 

Την Πρόεδρο της Ε.Ι.Ν.Α.Π

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 

 

Θέμα: Ενημέρωση για τις αποφάσεις 1408 και 1409/28.6.2022 της Ολομέλειας του ΣτΕ (Ολ. ΣτΕ)

 

 

1. Κρίθηκαν αντισυνταγματικές και οι διατάξεις του Ν. 4472/2017, όσον αφορά το ειδικό μισθολόγιο των ιατρών Ε.Σ.Υ. Με δύο αποφάσεις της, τις 1408 και 1409/2022, η Ολομέλεια του ΣτΕ έκρινε ότι και οι διατάξεις του νόμου αυτού, οι σχετικές με το μισθολόγιο των ιατρών Ε.Σ.Υ, είναι αντισυνταγματικές.

 

 

2. Με την κήρυξη ως αντισυνταγματικών των διατάξεων του Ν. 4472/2017 έπαυσαν να υφίστανται αυτές αναδρομικά, από 1.1.2017. Αυτό σημαίνει ότι ο μόνος εφαρμόσιμος νόμος είναι οι σχετικές διατάξεις του Ν. 3205/2003, που ίσχυαν μέχρι την έναρξη εφαρμογής του Ν. 4093/2012, που και αυτός είχε κριθεί αντισυνταγματικός με την 431/2018 απόφαση της Ολ. ΣτΕ. Η διοίκηση των Νοσοκομείων οφείλει από 1.7.2022 να εκκαθαρίσει τις αποδοχές και την αποζημίωση των εφημεριών των ιατρών με βάση τις διατάξεις του Ν. 3205/2003, μέχρις ότου ψηφισθεί νέο ειδικό μισθολόγιο, που θα δίδει αποδοχές υψηλότερες από εκείνες που αυτός ορίζει. Η συμμόρφωση είναι υποχρεωτική κατ’ άρθρο 95 παρ. 5 του Συντάγματος, το οποίο ορίζει:

 

—Η διοίκηση έχει υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις δικαστικές αποφάσεις. Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής γεννά ευθύνη για κάθε αρμόδιο όργανο, όπως ο νόμος ορίζει. Νόμος ορίζει τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης της διοίκησης.

 

 

Την ίδια υποχρέωση επιβάλλει και το άρθρο 50 παρ. 4 του Π.Δ. 18/1989 «Κωδικοποίηση των διατάξεων νόμων για το Συμβούλιο της Επικρατείας». Ορίζει:

 

— Οι διοικητικές αρχές, σε εκτέλεση της υποχρέωσής τους κατά το άρθρο 95 παρ. 5 του Συντάγματος πρέπει να συμμορφώνονται, ανάλογα με κάθε περίπτωση, με θετική ενέργεια προς το περιεχόμενο της απόφασης του Συμβουλίου ή ν’ απέχουν από κάθε ενέργεια που είναι αντίθετη προς όσα κρίθηκαν από αυτό. Ο παραβάτης, εκτός από τη διάταξη κατά το άρθρο 259 Π.Κ, υπέχει και προσωπική ευθύνη για αποζημίωση.

 

 

Η παρ. 5 του ίδιου άρθρου ορίζει:

 

— Οι αποφάσεις της Ολομέλειας, ακυρωτικές ή απορριπτικές, καθώς και των τμημάτων, αποτελούν μεταξύ των διαδίκων δεδικασμένο, που ισχύει και σε κάθε υπόθεση ή διαφορά ενώπιον δικαστικής ή άλλης αρχής, κατά την οποία προέχει το διοικητής φύσεως ζήτημα που κρίθηκε από το Συμβούλιο.

 

Τέλος, το ζήτημα μη συμμόρφωσης της διοίκησης ρυθμίζεται από το Ν. 3068/2002, όπως ισχύει.

 

 

3. 1. Οι 1408 και 1409/2022 αποφάσεις της Ολ. ΣτΕ προκλήθηκαν, η πρώτη από εισαγωγή προσφυγής με αίτημα την ακύρωση μισθοδοτικών καταστάσεων συγκεκριμένων μηνών με αίτημα την επανεκκαθάρισή τους – προφανώς με βάση τις διατάξεις του Ν. 3205/2003 - και η δεύτερη, ύστερα από προδικαστικό ερώτημα του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κέρκυρας εάν οι διατάξεις του άρθρου 136-140, 154 και 155 του Ν. 4472/2017 αντίκεινται στα άρθρα 21 παρ. 3 και 5 παρ. 4 και 5 του Συντάγματος, στο πλαίσιο εκδίκασης σχετικής αγωγής. Τέθηκε, έτσι, το ζήτημα αντισυνταγματικότητας των σχετικών διατάξεων του Ν. 4472/2017, που συνιστούν το ειδικό μισθολόγιο των ιατρών Ε.Σ.Υ. Η προσφυγή κατά μισθολογικών καταστάσεων έγινε δεκτή με την 1408/2022 απόφαση και η απάντηση στο προδικαστικό ερώτημα με την 1409/2022 απόφαση. Κρίθηκε ότι οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4472/2017 είναι αντισυνταγματικές.

 

 

3.2. Με βάση την αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΣτΕ γνωστοποίηση των δύο αποφάσεων – η πρόσβαση θα καταστεί δυνατή αφού καθαρογραφούν, θεωρηθούν και υπογραφούν – επισημαίνεται ότι στην πρώτη, την 1408/28.6.2022 απόφαση, που αφορά τις μισθοδοτικές καταστάσεις, αναφέρεται ότι οι συνέπειΈς της (της απόφασης) θα επέλθουν από τη δημοσίευσή της, «κατ’ άρθρο 50 παρ. 3β του π.δ/τος 18/1989». Στη δεύτερη, την 1409/28.6.2022 απόφαση, που αφορά αγωγή, δε λέγεται ο,τιδήποτε για το χρόνο επέλευσης των συνεπειών της απόφασης. Κατά την εκτίμησή μου, δεν πρόκειται για ακούσια παράλειψη – ένα τόσο σοβαρό θέμα δεν μπορεί το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο να το παραβλέψει κι’ έτσι να μην το δημοσιοποιήσει. Ενισχύεται η γνώμη μου και από τη διάταξη της παρ. 3β του άρθρου 50 του Π.Δ. 18/1989, η οποία ορίζει: «3β. Σε περίπτωση αιτήσεως ακυρώσεως που στρέφεται κατά διοικητικής πράξεως, το δικαστήριο, σταθμίζοντας τις πραγματικές καταστάσεις που έχουν δημιουργηθεί κατά το χρόνο εφαρμογής της, ιδίως δε υπέρ των καλόπιστων διοικουμένων, καθώς και το δημόσιο συμφέρον, μπορεί να ορίσει ότι τα αποτελέσματα της ακυρώσεως ανατρέχουν σε χρονικό σημείο μεταγενέστερο του χρόνου έναρξης της ισχύος της και σε κάθε περίπτωση προγενέστερο του χρόνου δημοσίευσης της απόφασης». Προκύπτει από τη διάταξη αυτή ότι αφορά αιτήσεις ακύρωσης και όχι αγωγές. Φαίνεται ότι το ΣτΕ προέβη σε αναλογική εφαρμογή της κρίνοντας προσφυγή κατά μισθοδοτικών καταστάσεων, με αίτημα την ακύρωσή τους.

 

 

4. Κατά τη δική μου νομική γνώμη, η πιο πάνω διάταξη δεν μπορεί να έχει εφαρμογή σε υποθέσεις που οι αιτήσεις ακύρωσης διοικητικών πράξεων γίνονται δεκτές, επειδή το δικαστήριο έκρινε ότι εδράζονται σε νόμο αντισυνταγματικό. Πολύ περισσότερο, όταν, στο πλαίσιο πιλοτικής δίκης, το ΣτΕ κρίνει αγωγή ή προσφυγή ή απαντά σε προδικαστικό ερώτημα δικαστηρίου, στο οποίο εκκρεμεί αγωγή. Αυτό σημαίνει ότι οι αντισυνταγματικές διατάξεις σα να μην είχαν ποτέ υπάρξει. Επακόλουθο είναι να αίρονται από τη διοίκηση όλα εκείνα που δημιουργήθηκαν, προέκυψαν από την εφαρμογή τους. Μόνον έτσι θα έχει ο πολίτης πλήρη δικαστική προστασία, η οποία παρέχεται από το άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγματος. Μόνον τότε θα εξυπηρετείται το δημόσιο συμφέρον και θα επιβεβαιώνεται ότι ζει σε κράτος δικαίου. Διοικητικές πράξεις μπορούν να ακυρωθούν για διαφόρους νομικούς λόγους. Μόνο στην κατηγορία αυτή μπορεί να έχει εφαρμογή η παρ. 3β του άρθρου 50 του Π.Δ. 18/1989. Αυτή είναι η γνώμη μου. Η αντίθετη καταλήγει στο τραγικό άχθος ο πολίτης να μην καρπώνεται το αποτέλεσμα που επιφέρει,, πρέπει να επιφέρει η ακύρωση μιας όποιας διοικητικής πράξης (απόφασης), που εκδόθηκε με βάση διατάξεις, οι οποίες στη συνέχεια κρίθηκε ότι είναι αντισυνταγματικές. Να παραμείνει, δηλαδή, θύμα. Η γνώμη μου αυτά εδράζεται στα:

 

α) Ο πολίτης έχει το συνταγματικό δικαίωμα παροχής δικαστικής προστασίας (άρθρο 20 παρ. 1 του Συντ.)

 

β) Τα δικαστήρια υποχρεώνονται να μην εφαρμόζουν νόμο που το περιεχόμενο του είναι αντίθετο προς το Σύνταγμα (άρθρο 93 παρ. 4 του Συντ.)

 

γ) Η διοίκηση υποχρεώνεται να συμμορφώνεται προς τις δικαστικές αποφάσεις (άρθρο 95 παρ. 5 εδ. α του Συντ.)

 

 

5. Με βάση τα πιο πάνω, οι αγωγές, που ασκήθηκαν και θα ασκηθούν, θα συζητηθούν κανονικά και θα γίνουν δεκτές. Επαναλαμβάνω, δεν είναι τυχαία η παράλειψη της Ολ. ΣτΕ στην 1409/2022 απόφαση να μην μεταφέρει εκείνα που αναφέρονται στην 1408/2022 απόφασή της, ως προς το χρόνο επέλευσης των συνεπειών της αντισυνταγματικότητας των σχετικών διατάξεων. Σημειώνω, για άλλη μια φορά, ότι η 1409/2022 απόφαση προκλήθηκε ύστερα από προδικαστικό ερώτημα του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κέρκυρας, προς το ΣτΕ, στο πλαίσιο εκδίκασης αγωγής, εάν οι διατάξεις των άρθρων 136 – 140, 154 και 155 του Ν. 4472/2017 αντίκεινται στα άρθρα 21 παρ. 3 και 5 παρ. 4 και 5 του Συντάγματος. Η 1408/2022 απόφαση εκδόθηκε στο πλαίσιο πιλοτικής δίκης και αφορούσε προσφυγή κατά μισθοδοτικών καταστάσεων.

 

 

Αυτά ως προς μία πρώτη συνοπτική ενημέρωσή σας.

 

========================================================

Την Δευτέρα 16/05/22 πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΙΝΑΠ όπου μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε μυστική ψηφοφορία και εκλέχτηκε το καινούργιο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΙΝΑΠ, με την παρακάτω σύνθεση:

 

 

Πρόεδρος:                 Ματίνα Παγώνη

 

Γεν. Γραμματέας:   Αγρογιάννη Μαρία

 

Ταμίας:                     Λιβαδάς Κώστας

 

Ειδικός Γραμματέας: Αδαμόπουλος Σπύρος  

 

 

Μέλη (αλφαβητικά):

Καταραχιάς Κώστας

Κατσανδρή Αικατερίνη

Κολοκάθης Φώτιος

Κοσμοπούλου Όλγα

Μεϊμάρης Γεώργιος

Νικολάου Μιχαήλ

Παπαζαχαρίας Ιωάννης

Πουλημένος Λεωνίδας

Σιδέρης Γεώργιος

Τοσονίδου Δέσποινα

Φερεντίνος Γεώργιος

 

 

 

========================================================

Συνάδελφοι, σας επισυνάπτουμε την αίτηση για τη διακοπή παραγραφής των αξιώσεών μας. Την αίτηση αυτή μπορούν να την συμπληρώσουν όλοι οι νοσοκομειακοί γιατροί, ειδικευόμενοι, επικουρικοί, ειδικευμένοι και συνταξιούχοι που υπηρετούσαν στο διάστημα εκείνο (από την ψήφιση του Ν. 4472/2017 και μετά) ανά κατηγορία, δηλαδή ειδικευόμενοι, επικουρικοί, ειδικευμένοι και συνταξιούχοι, ξεχωριστά. Ο κάθε σύνδεσμος θα σας δώσει το έγγραφο της κατηγορίας στην οποία είστε.

Ειδικευμένοι-Γιατροί ΕΣΥ

Επικουρικοί

Ειδικευόμενοι

Συνταξιούχοι

Παρακαλούμε να την υπογράψετε ομαδικά και να την καταθέσετε στο πρωτόκολλο υπηρεσίας του νοσοκομείου σας, λαμβάνοντας αντίγραφο με αναγραφόμενο τον αριθμό πρωτοκόλλου που θα λάβει. Ο αριθμός που θα λάβετε δεν χρειάζεται να κατατεθεί στην ΕΙΝΑΠ.

 

 

 

Αθήνα 16 Μαΐου 2022

Α.Π:12193

ΠΡΟΣ: ΜΕΛΗ Γ.Σ ΟΕΝΓΕ

             ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΕΝΩΣΕΩΝ

  

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ

Συνάδελφοι,

Με αφορμή την απόφαση του Αρείου Πάγου και σε συνέχεια του σημειώματος του νομικού συμβούλου της Ομοσπονδίας με ημερομηνία 06/05, επανερχόμαστε στο ζήτημα των δικαστικών διεκδικήσεων για την αποκατάσταση του ιατρικού μισθολογίου.

1. Η απόφαση του Άρειου Πάγου που έκρινε ότι οι περικοπές που επιβλήθηκαν στους μισθούς των νοσοκομειακών γιατρών με το Ν.4093/12 είναι αντισυνταγματικές, αφορά ειδικευόμενους και επικουρικούς γιατρούς.

2. Είχε προηγηθεί η 431/2018 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που αφορά τους μόνιμους γιατρούς (γιατρούς κλάδου ΕΣΥ) και η οποία επίσης έκρινε ότι οι σχετικές με το ιατρικό μισθολόγιο διατάξεις του Ν.4093/2012 είναι αντισυνταγματικές. Η απόφαση του ΣτΕ ήταν αποτέλεσμα της πιλοτικής δίκης μετά από προσφυγή της τότε (2015) διοίκησης της ΟΕΝΓΕ.

3. Με πρωτοβουλία της ΟΕΝΓΕ το 2018 ασκήθηκε τριτανακοπή («έφεση») κατά της απόφασης του ΣτΕ, στην οποία συμμετείχαν συνολικά 8.500 νοσοκομειακοί γιατροί, διεκδικώντας να πάρουν τα αναδρομικά όλοι οι συνάδελφοι και όχι μόνο όσοι είχαν προσφύγει δικαστικά. Το αίτημά μας απορρίφθηκε, ωστόσο κάτω από την πίεση που ασκήθηκε, η τότε κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ κατέβαλε μέρος των οφειλόμενων αναδρομικών σε όλους τους νοσοκομειακούς γιατρούς ανεξάρτητα από το αν είχαν προσφύγει δικαστικά ή όχι.

4. Ταυτόχρονα είχαμε συστήσει στις Ενώσεις – μέλη μας να ενημερώσουν τα μέλη τους για τη δυνατότητα δικαστικής διεκδίκησης των αναδρομικών με ατομικές προσφυγές. Είχαμε στείλει και σχετικό σχέδιο αίτησης διακοπής της παραγραφής με οδηγίες στις Ενώσεις για να συμπληρωθεί από όλους τους συναδέλφους.

5. Σε ότι αφορά το σκέλος της απόφασης του ΣτΕ που όριζε ότι το ιατρικό μισθολόγιο πρέπει να επανέλθει στα επίπεδα πριν από τις περικοπές του 2012, η ΟΕΝΓΕ προσέφυγε στο συμβούλιο συμμόρφωσης του ΣτΕ με αίτημα να εφαρμοστεί η απόφαση η οποία ήταν δεσμευτική για την πολιτεία. Το Συμβούλιο Συμμόρφωσης του ΣτΕ, του οποίου πρόεδρος ήταν η νυν Πρόεδρος της Δημοκρατίας, απέρριψε το αίτημά μας. Επικαλέστηκε το Ν.4472/2017 του ΣΥΡΙΖΑ που προέβλεπε νέο ιατρικό μισθολόγιο το οποίο επίσης όπως είχαμε καταγγείλει και αναδείξει, είχε σαν αποτέλεσμα νέες μειώσεις στους μισθούς των νοσοκομειακών γιατρών. Μάλιστα είχαμε προχωρήσει στη 1 Νοεμβρίου 2017 σε απεργιακή κινητοποίηση εναντίον του νέου ιατρικού μισθολογίου που έφερε νέο τσεκούρι στο εισόδημά μας.

6. Οι όποιες αξιώσεις για την καταβολή των αναδρομικών διαφορών που αφορούν το ιατρικό μισθολόγιο του 2012, εκτός αν κάποιος έχει προσφύγει ατομικά και εκκρεμεί αγωγή, έχουν παραγραφεί.

7. Σε ότι αφορά το Ν.4472/2017 είχαμε ενημερώσει τις Ενώσεις μας, μετά από σχετικά ερωτήματα, ότι υπάρχει δυνατότητα δικαστικής διεκδίκησης. Παράλληλα είχαμε στείλει στις Ενώσεις σχέδιο αίτημα μη παραγραφής των αξιώσεων για να συμπληρωθεί από όλους τους συναδέλφους. Κάποιες Ενώσεις αλλά και μεμονωμένοι συνάδελφοι πήραν την πρωτοβουλία να ασκήσουν αγωγή. Η υπόθεση αναφορικά με την αντισυνταγματικότητα του Ν.4472/2017 συζητήθηκε στην Ολομέλεια του ΣτΕ τον Ιανουάριο του 2021 και εκκρεμεί η έκδοση της απόφασης. Αν κριθεί ότι οι διατάξεις του νόμου του 2017 που αφορούν το ιατρικό μισθολόγιο είναι αντισυνταγματικές, τότε όσοι έχουν ασκήσει αγωγή θα δικαιωθούν.

8. Με ευθύνη των Ενώσεων να ενημερωθούν όλοι οι συνάδελφοι για τα παραπάνω ζητήματα και ταυτόχρονα για τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν, να ασκήσουν αγωγές.

9. Σε κάθε περίπτωση με ευθύνη των Ενώσεων να συμπληρωθεί από όλους τους συναδέλφους η αίτηση για τη μη παραγραφή των αξιώσεων που αφορούν το νόμο του 2017 και να κατατεθούν με αρ. πρωτοκόλλου στις διοικήσεις των νοσοκομείων.

Επισημαίνουμε ότι αν με κυβερνητική απόφαση δοθεί μέρος των αναδρομικών, τότε δικηγορικά γραφεία θα διεκδικήσουν ποσοστό από συναδέλφους που θα έχουν προσφύγει έστω και αν δεν έχει γίνει εκδίκαση και οι αγωγές εκκρεμούν.

 

 

========================================================

Συνάδελφοι, ακολουθεί η ενημέρωση που έκανε ο Νομικός Σύμβουλος της ΕΙΝΑΠ για την απόφαση του Αρείου Πάγου. 

 

 

 

ΠΡΟΣ

 

Τις Διοικήσεις της ΟΕΝΓΕ και της ΕΙΝΑΠ

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 

1. Ο Άρειος Πάγος έκρινε ότι οι σχετικές με το ειδικό μισθολόγιο των ιατρών ΕΣΥ διατάξεις του Ν. 4093/2012, είναι αντισυνταγματικές. Είχε προηγηθεί το Συμβούλιο της Επικρατείας, με την 431/2018 απόφασή του.

 

2. Η απόφαση του Αρείου Πάγου αφορά ειδικευόμενους και επικουρικούς ιατρούς. Δεν αφορά τους ιατρούς κλάδου ΕΣΥ.

 

3. Οι σχετικές με τις αποδοχές διατάξεις των ιατρών ΕΣΥ του Ν. 4093/2012 καταργήθηκαν με το Ν. 4472/2017. Συζητήθηκε στην Ολομέλεια του ΣτΕ και αναμένεται η απόφαση για το εάν είναι αντισυνταγματικές οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4472/2017. Οι αγωγές που ασκήθηκαν με πρωτοβουλία και ευθύνη της ΕΙΝΑΠ θα κριθούν θετικά, εάν το ΣτΕ αποφανθεί ότι είναι αντισυνταγματικές.

 

4. Θα έχει πρακτικό αποτέλεσμα η απόφαση του Αρείου Πάγου για εκείνους των οποίων οι αγωγές εκκρεμούν (στα πολιτικά δικαστήρια).

 

 

========================================================

Συνάδελφοι,

 

Το ΔΣ της ΕΙΝΑΠ καταδικάζει την προκλητική στάση της κυβέρνησης να στείλει αστυνομικές δυνάμεις απέναντι στους εργαζόμενους του Παίδων Πεντέλης, οι οποίοι διαμαρτύρονταν για το κλείσιμο της εφημερίας του νοσοκομείου εν μέσω πανδημίας.Στα δίκαια αιτήματα  για ενίσχυση του νοσοκομείου με προσλήψεις προσωπικού και χρηματοδότηση, η Κυβέρνηση απάντησε στέλνοντας τα ΜΑΤ!Οι εργαζόμενοι του Νοσοκομείου προχωρούν σε νέα Γενική Συνέλευση σήμερα 17/01/22 και είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα για να μην κλείσει η εφημερία του Νοσοκομείου!

 

Η ΕΙΝΑΠ στηρίζει τις κινητοποιήσεις των γιατρών του Παίδων Πεντέλης!

 

 

========================================================

Το ΔΣ της ΕΙΝΑΠ καλύπτει τους συναδέλφους του νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης σε οποιαδήποτε μορφή διαμαρτυρίας έχουν αποφασίσει, για αύριο 13/01/22, ενάντια στην μετατροπή του νοσοκομείου σε εμβολιαστικό αναστέλλοντας τις εφημερίες ενός παιδιατρικού νοσοκομείου από τις 10/01/22 όπου εξυπηρετεί ένα πολύ μεγάλο κομμάτι πληθυσμού της Βόρειας και Ανατολικής Αττικής, της Εύβοιας, της Βοιωτίας και άλλων όμορων νομών, συμπεριλαμβάνοντας και την αναστολή των εμβολιασμών.

 

========================================================

Συνάδελφοι,

Το ΔΣ της ΕΙΝΑΠ συναντήθηκε με τον υπουργό Υγείας κ. Θ. Πλεύρη τη Δευτέρα 13/12/21 για τη μη καταβολή δεδουλευμένων εφημεριών στα κέντρα υγείας της 1ης ΥΠε. ΕΔΩ θα βρείτε την ανακοίνωση της ένωσης.

========================================================

 

 

 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ κ. ΚΙΚΙΛΙΑ

 

Αθήνα, 21/04/20

 

  Κύριε Υπουργέ,

 

Το ΔΣ της ΕΙΝΑΠ προτείνει:

 

Μετά τη μείωση των κρουσμάτων και τη μείωση των διασωληνωμένων ασθενών, θα πρέπει από την επόμενη εβδομάδα να ξεκινήσει σταδιακά, με σοβαρότητα και υπευθυνότητα, η λειτουργία των τακτικών χειρουργείων και μερικών τακτικών ιατρείων που αφορούν ασθενείς με ειδικές θεραπείες, οι οποίοι ανά δίμηνο θα πρέπει να επανεξετάζονται και να παρακολουθούνται. Επίσης πρέπει να αρχίσει σταδιακά η πραγματοποίηση διαγνωστικών εξετάσεων σε εξωτερικούς ασθενείς.

 

Γνωρίζετε ότι υπάρχει μείωση τακτικών χειρουργείων κατά 75% και πραγματοποιούνται μόνο τα επείγοντα χειρουργεία. Οι ασθενείς αυτοί λοιπόν θα πρέπει να εξυπηρετηθούν με σειρά προτεραιότητας, ανάλογα με το σχεδιασμό κάθε τμήματος από τις αρχικές λίστες των τακτικών χειρουργείων και με έλεγχο από την επιτροπή που έχει οριστεί σε κάθε νοσοκομείο.

 

Πιστεύουμε ότι έτσι θα προσπαθήσουμε να τελειώσουμε τα περιστατικά αυτά μέχρι τέλος Ιουλίου, τηρώντας βεβαίως όλες τις διαδικασίες και χωρίς να υπάρχει συνωστισμός από συγγενείς και συνοδούς.

 

Το ίδιο ισχύει και για πολλές άλλες θεραπευτικές πράξεις.

 

Επίσης γνωρίζετε πως υπάρχουν πάρα πολλοί ασθενείς που διαθέτουν μόνο ΑΜΚΑ και δεν έχουν ασφαλιστική κάλυψη από τον ΕΟΠΥΥ οι οποίοι μπορούν να πραγματοποιούν διαγνωστικές εξετάσεις μόνο στα δημόσια νοσοκομεία και ΚΥ.

 

Αν δεν υπάρξει τέτοια ρύθμιση οι χρονίως πάσχοντες κινδυνεύουν άμεσα και υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να έχουμε πολλούς θανάτους από την λεγόμενη «λοιπή νοσηρότητα». Η επαναφορά νοσοκομείων και τμημάτων σε λειτουργία εξυπηρέτησης της «λοιπής νοσηρότητας» μπορεί να γίνει με όρους υγειονομικής ασφάλειας (με πραγματοποίηση πολλών τεστ τόσο στους ασθενείς όσο και στο υγειονομικό προσωπικό) εφ’ όσον όπως είπατε υπάρχει διαθέσιμο επαρκές στοκ αντιδραστηρίων. Αν δεν αξιοποιηθούν τα κρατικά νοσοκομεία πρέπει να προχωρήσετε σε πλήρη και άνευ όρων επίταξη ιδιωτικών θεραπευτηρίων για να εξυπηρετηθούν εντελώς δωρεάν τα χρόνια μη COVID περιστατικά.

 

Θα θέλαμε να εισηγηθείτε στην Επιστημονική Επιτροπή του Υπουργείου αυτή την πρότασή μας και ό,τι χρειαστείτε μπορούμε να το συζητήσουμε.

 

Η άμεση επαφή μας με όλους αυτούς τους ασθενείς μάς προέτρεψε σε αυτή την εισήγηση.

 

Άλλωστε με υπευθυνότητα και αξιολογώντας καθημερινά την κατάσταση θα προχωρούμε. Έτσι και οι χρόνιοι πάσχοντες θα καταλάβουν ότι ξεκινούν να βρίσκονται στις προτεραιότητές μας και άμεσα θα αντιμετωπιστούν.

 

 

========================================================

Στο Νοσοκομείο Σωρηρία παραδόθηκαν ακατάλληλες μάσκες. ΕΔΩ μπορείτε να βρείτε το κείμενο της ΕΙΝΑΠ και των λοιμοξιολόγων του νοσοκομείου.

 

========================================================

 

Εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας: Επείγοντα μέτρα για την πρόληψη και την προστασία από τον κορωνοϊό

 

========================================================

Το ΔΣ της ΕΙΝΑΠ ζητά:

 

 1. Την άμεση επαναπρόσληψη των επικουρικών γιατρών που υπηρετούσαν ως πρόσφατα και είναι ήδη υπό επαναδιορισμό χωρίς να μεσολαβήσει 3μηνο από τη λήξη της προηγούμενης σύμβασης.

 2. Να δοθεί παράταση στις συμβάσεις των επικουρικών γιατρών που λήγει η θητεία τους τους προσεχείς μήνες.

 3. Άμεση πρόσληψη μόνιμου προσωπικού για να λυθούν τα προβλήματα στα νοσοκομεία.

 

Το ΔΣ της ΕΙΝΑΠ εύχεται καλή δύναμη στους συναδέλφους όλου του κόσμου που δίνουν τη μάχη ενάντια στην επιδημία και ιδιαίτερα δε στους συναδέλφους της γειτονικής Ιταλίας και ΔΥΝΑΜΗ – ΨΥΧΡΑΙΜΙΑ – ΑΝΤΟΧΗ σε όλους τους συναδέλφους μας στην Ελλάδα.

 

Τους ευχαριστούμε για ό,τι έχουν προσφέρει μέχρι σήμερα και θα είμαστε δίπλα τους σε ό,τι χρειάζονται στις δύσκολες μέρες που θα ακολουθήσουν.

 

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους μας ότι για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει και που χρειάζεται άμεση λύση μπορούν να απευθυνθούν στην ΕΙΝΑΠ.

 

 

========================================================

Συνάδελφοι, ΕΔΩ θα βρείτε την ανακοίνωση της ΕΙΝΑΠ για τον κορονοϊο.

========================================================

Συνάδελφοι, το υπουργείο Υγείας προσπαθεί να φέρει τις Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιοτικού Τομέα στο ΕΣΥ. ΕΔΩ μπορείτε να βρείτε  την απάντηση της ΕΙΝΑΠ για το θέμα αυτό.


========================================================

 

To ΔΣ της ΕΙΝΑΠ πραγματοποίησε συνάντηση με τον Διοικητή της 1ης Υ.Πε. κ. Στάθη, τη Δευτέρα 03/02/20 και ώρα 10 πμ. όπου συζήτησε μαζί του για τα προβλήματα των Κέντρων Υγείας Σπάτων, Μαρκοπούλου και Λαυρίου (ΕΔΩ θα βρείτε αναλυτικά την ανακοίνωση της ΕΙΝΑΠ ). Ο κ. Διοικητής αφού μας άκουσε και κατέγραψε τα προβλήματα που του παραθέσαμε, μας είπε ότι θα προσπαθήσει να δώσει λύσεις.

========================================================

 


Παρακαλούμε να συμπληρώσετε την αίτηση ΟΜΑΔΙΚΑ και να την καταθέσετε στην διοίκηση του νοσοκομείου σας με αριθμό πρωτοκόλλου.

 

 

 

ΠΡΟΣ

Τη Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου ……………………………..

Θέμα: Η αξίωσή μας και από την 431/2018 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας.

1. Είμαστε ιατροί Ε.Σ.Υ. Υπηρετούμε, μετά από επιλογή και διορισμό, στο νοσοκομείο, στη διοίκηση του οποίου απευθυνόμαστε.

2. Θυμίζουμε ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε με την 431/2018 απόφασή του ότι αυτή παράγει αποτελέσματα από τη δημοσίευσή της (26.02.2018) για τους ιατρούς που δεν είχαν προηγουμένως προσφύγει στο δικαστήριο, φυσικά και για τους ιατρούς, που είχαν προσφύγει.

3. Οι αποδοχές μας και μετά την ψήφιση του Ν. 4472/2017 είναι μειωμένες σε σχέση μ’ εκείνες που μας καταβάλλονταν πριν την εφαρμογή του Ν. 4093/2012, οι σχετικές διατάξεις του οποίου κρίθηκαν αντισυνταγματικές.

4. Με το έγγραφό μας αυτό ζητούμε, σ’ εφαρμογή και της 431/2018 απόφασης της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, να εκκαθαρίσετε τις αποδοχές και την αποζημίωση των εφημεριών μας με βάση τις διατάξεις που ίσχυαν μέχρι την ψήφιση και εφαρμογή του Ν. 4093/2012. Να μας καταβάλετε, έτσι, τις διαφορές, που θα προκύψουν από την αφαίρεση των σχετικών χρηματικών ποσών που μας καταβλήθηκαν από εκείνα που έπρεπε να μας καταβληθούν τους μήνες Ιανουάριος 2018 έως και σήμερα.

5. Επίσης ζητούμε να εκκαθαριστούν και να μας καταβληθούν κάθε είδους οφειλόμενα δεδουλευμένα τακτικών αποδοχών, τακτικών εφημεριών, πρόσθετων εφημεριών κλπ από Ιανουάριο 2018 ως σήμερα, για οποιονδήποτε λόγο και αν αυτά μας οφείλονται πάντα με βάση τα αναγραφόμενα στις προηγούμενες παραγράφους.

……………………

Οι αιτούντες

α/α        Ονοματεπώνυμο                                                                             Υπογραφή

               1)           ……………………………………….                                                            ………………

 

========================================================

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Κοινοποίηση

: Υπουργό Υγείας

: Υφυπουργό Υγείας

: Διοικητές 1ης και 2ης Υ.Πε.

: Διοικητές Νοσοκομείων Αθήνας - Πειραιά

: ΟΕΝΓE

: 3μελείς, 5μελείς επιτροπές ΕΙΝΑΠ

 

Αθήνα, 31/12/19

 

Το ΔΣ της ΕΙΝΑΠ καταγγέλλει τις απαράδεκτες συνθήκες μεταφοράς δια μέσω ΕΚΑΒ ασθενών από νοσοκομείο σε άλλο νοσοκομείο και ιδιαιτέρως βαρέως πασχόντων σε μονάδες ΜΕΘ.

 

Επισημαίνει τις τραγικές ελλείψεις προσωπικού στο ΕΚΑΒ και ζητά την άμεση λύση του προβλήματος από την ηγεσία του υπουργείου Υγείας.

 

Το περιστατικό στις 27/12/19 με σοβαρό τραυματισμό γιατρού του ΓΝ Νίκαιας κατά τη διάρκεια διακομιδής πάσχοντος ασθενούς αποδεικνύει τις καταγγελίες μας.

 

Ευχόμαστε στη συνάδελφο ταχεία ανάρρωση. Θα είμαστε πάντα δίπλα της και θα παλέψουμε μέχρι να λυθούν τα προβλήματα αυτά.

 

========================================================

Το ΔΣ της ΕΙΝΑΠ και εκπρόσωποι των επικουρικών γιατρών συναντήθηκαν χθες, 18/11/19 με τον υφυπουργό Υγείας κ. Κοντοζαμάνη για την επίλυση του σοβαρού προβλήματος της λήξης της θητείας των επικουρικών γιατρών.

            Ζητήσαμε να μας ενημερώσει για τις τελικές αποφάσεις του Υπουργείου και μας είπε τα εξής:

 1. Στις 30/11/19 λήγει η θητεία των επικουρικών ΠΔΕ - πρώην ΕΣΠΑ (περίπου 285 στα νοσοκομεία της χώρας), αλλά θα δοθούν πιστώσεις στα νοσοκομεία ώστε να προσλάβουν τον ίδιο αριθμό επικουρικών για ένα ακόμα έτος με συνήθεις ετήσιες συμβάσεις, διότι δεν υπάρχουν χρήματα μέσω Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό, και στο μέλλον με τον ίδιο τρόπο θα δίνεται προτεραιότητα στις θέσεις επικουρικών όπου υπάρχουν ήδη υπηρετούντες, ώστε αυτές οι θέσεις να μην χάνονται. Έτσι αντίστοιχα, σύμφωνα με τον κ. Υφυπουργό, το ίδιο θα ισχύσει και για τους επικουρικούς γιατρούς που η θητεία τους λήγει Δεκέμβριο 2019 και Ιανουάριο 2020.
 2. Σχετικά με τις προσλήψεις γιατρών μόνιμων επιμελητών ΤΕΠ 1ης και 2ης ΥΠε οι οποίες έχουν καθυστερήσει, ο κ. Κοντοζαμάνης δεσμεύτηκε ότι θα υπογράψει τους διορισμούς μέσα στο 2019.
 3. Δεσμεύτηκε ότι θα αρχίσει πάλι η διαδικασία κρίσεων για τις προκηρυγμένες θέσεις μόνιμων ειδικευμένων γιατρών όλων των ειδικοτήτων σε όλη τη χώρα που είναι σε εκκρεμότητα.
 4. Αντίστοιχα, τονίσαμε τα προβλήματα που δημιουργούνται με την καθυστέρηση της διαδικασίας διορισμού των ειδικευόμενων γιατρών σε κενές θέσεις και ζητήσαμε να βρεθεί άμεσα λύση. Ο Υφυπουργός μας απάντησε ότι θα δημιουργηθεί κεντρική ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα εδράζεται στο ίδιο το υπουργείο Υγείας ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία.

Συνάδελφοι, η ΕΙΝΑΠ θα συνεχίσει τους αγώνες για ένα δωρεάν δημόσιο σύστημα υγείας. Διεκδικούμε:

 • Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.
 • Καμία απόλυση επικουρικού προσωπικού.
 • Πλήρη στελέχωση των ΜΕΘ της χώρας.

Πλήρη χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό.

 

 

========================================================

Συνάδελφοι,

Η ΕΙΝΑΠ σας ενημερώνει ότι η καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή αιτήσεων για την Επιτροπή Συμμόρφωσης του ΣτΕ είναι η 15/11/19, ημέρα Παρασκευή.

 

         Μετά το πέρας της ημερομηνίας δε θα γίνει δεκτή καμία αίτηση λόγω εκδίκασης του θέματος σε λίγες ημέρες.

 

         Όσοι γιατροί επιθυμούν να συμμετάσχουν παρακαλούνται να συμπληρώσουν την παρακάτω αίτηση και να την αποστείλουν ηλεκτρονικά στο email: einap@otenet.grή στα fax: 210/6470113, 210/6470114. Υπενθυμίζουμε ότι η αίτηση συμμόρφωσης αφορά μόνο τους ιατρούς κλάδου ΕΣΥ – Επιμελητές και Διευθυντές.

 

 

========================================================

ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΕΙΝΑΠ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΤΕ ΓΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΟΥ 2012

 

Αθήνα, 1 1/10/19

Το Δ.Σ. της ΕΙΝΑΠ σε συνάντηση που είχε με τον Υπουργό Υγείας έθεσε και το ζήτημα της συμμόρφωσης της Διοίκησης στην 431/2018 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου Επικρατείας.

Το Δ.Σ της ΕΙΝΑΠ συνεδρίασε στις 30/09/2019 και αποφάσισε την προσφυγή στην Επιτροπή του Συμβουλίου της Επικρατείας για συμμόρφωση της Διοίκησης στην 431/2018 απόφαση της Ολομέλειάς του.

Αξιώνεται, η αναπροσαρμογή των αποδοχών με βάση τις διατάξεις που ίσχυαν πριν την ψήφιση του Ν. 4093/2012, που κρίθηκε αντισυνταγματικός.

Οι κατηγορίες των ιατρών ΕΣΥ είναι δύο . Η πρώτη περιλαμβάνει εκείνους που είχαν ασκήσει αγωγή μέχρι την έκδοση της 431/2018 απόφασης της Ολομέλειας του Συμβουλίου Επικρατείας, στις 27 Φεβρουαρίου 2018, και η δεύτερη εκείνους που δεν είχαν ασκήσει.

Όσοι ιατροί δεν επιθυμούν να συμπεριληφθούν στην αίτηση συμμόρφωσης να ενημερώσουν την ΕΙΝΑΠ.

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι, σε όποια κατηγορία και αν υπάγονται, να στείλουν τα στοιχεία τους στην ΕΙΝΑΠ – Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο, Ειδικότητα, Βαθμό, ΑΦΜ, Νοσοκομείο στο οποίο υπηρετούν, Τηλέφωνο, Ε mail και σημείωση σε ποια κατηγορία υπάγονται στο email einap@otenet.gr  ή στα φαξ 210/6470113 και 210/6470114.

Η αίτηση συμμόρφωσης αφορά μόνο τους ιατρούς κλάδου ΕΣΥ – Επιμελητές και Διευθυντές.

 

 

Ακολουθεί το υπόδειγμα:

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ…………………………………………….

Κατηγορία που ανήκω:

 

Έχω ασκήσει αγωγή πριν την έκδοση της 431/2018 απόφασης της Ολομέλειας του ΣτΕ, στις 27 /2/2018.

 

 

Έχω ασκήσει αγωγή μετά την έκδοση της 431/2018 απόφασης της Ολομέλειας του ΣτΕ, ή δεν έχω ασκήσει αγωγή.

 

Ονοματεπώνυμο                  Πατρώνυμο           Ειδικότητα                Βαθμός               ΑΦΜ                 Τηλέφωνο                  Email

                                                                                     


 

========================================================

 ΜΗΝΥΣΕΙΣ ΕΙΝΑΠ ΣΕ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΝ

 

ΠΡΟΣ ΤΙΣ 3Μ3ΛΕΙΣ – 5ΜΕΛΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΙΝΑΠ

 

Αθήνα, 19/09/19

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΙΝΑΠ, στη συνεδρίασή του στις 16/09/2019, αποφάσισε να μηνύσει τους Διοικητές των νοσοκομείων Αττικής για τη μη συμμόρφωσή τους με την απόφαση 431/2018 της Ολ. ΣτΕ και για παράβαση καθήκοντος. Εξυπακούεται ότι θα μηνύσει και τους νέους Διοικητές, που τυχόν διοριστούν, αν και αυτοί δε συμμορφωθούν με την απόφαση της Ολ. του ΣτΕ.

Δηλώνεται ότι οι ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ. δεν παραιτούνται από την αξίωσή τους να εισπράξουν ό,τι δικαιούνται. Αυτό καλό είναι να το συνειδητοποιήσουν οι πάντες.

Η Ολομέλεια του ΣτΕ, με την 431/2018 απόφασή της, έκρινε ότι οι διατάξεις της περίπτωσης 27 της υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου είναι αντισυνταγματικές. Κατά συνέπεια, οι μειώσεις των αποδοχών των ιατρών κλάδου ΕΣΥ, που επιβλήθηκαν σ’ εκτέλεση των πιο πάνω διατάξεων, είναι μη σύννομες.

 Οι διοικήσεις των νοσοκομείων ΕΣΥ αδιαφόρησαν για τις συνέπειες που επέφερε η 431/2018 απόφαση της Ολ. ΣτΕ. Συνεχίζουν να καταβάλουν αποδοχές μειωμένες σε σύγκριση με εκείνες που καταβάλονταν πριν από την ισχύ των αντισυνταγματικών διατάξεων. Ανέλαβαν, έτσι, την ευθύνη για τη μη συμμόρφωσή τους με την απόφαση 431/2018 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας.

 

Α) 1. Ορίζει το Σύνταγμα με το άρθρο 95 παρ. 5:

— "Η διοίκηση έχει υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις δικαστικές αποφάσεις. Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής γεννά ευθύνη για κάθε αρμόδιο όργανο, όπως νόμος ορίζει. Νόμος ορίζει τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης της διοίκησης."

2.1. Ορίζει ο Ν. 3068/2002 με το άρθρο 1 εδ. α’:

— Το Δημόσιο, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται χωρίς καθυστέρηση προς τις δικαστικές αποφάσεις και να προβαίνουν σε όλες τις ενέργειες που επιβάλλονται για την εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής και για την εκτέλεση των αποφάσεων.

2.2. Ορίζει το άρθρο 3 παρ. 3 εδ. α του ίδιου νόμου:

— Αν η αρχή που υποχρεούται σε συμμόρφωση δεν συμμορφωθεί προς την απόφαση μέσα στην ταχθείσα προθεσμία, το τριμελές συμβούλιο βεβαιώνει τη μη συμμόρφωση της διοίκησης προς τη δικαστική απόφαση και προσδιορίζει ένα χρηματικό ποσό που πρέπει να καταβληθεί στον ενδιαφερόμενο, ως κύρωση για τη μη συμμόρφωση της διοίκησης προς τη δικαστική απόφαση.

3. Ορίζει το Π.Δ. 18/1989 με το άρθρο 50 παρ. 4:

— Οι διοικητικές αρχές, σε εκτέλεση της υποχρέωσής τους κατά το άρθρο 95 παρ. 5 του Συντάγματος, πρέπει να συμμορφώνονται ανάλογα με κάθε περίπτωση, με θετική ενέργεια προς το περιεχόμενο της απόφασης του Συμβουλίου ή να απέχουν από κάθε ενέργεια που είναι αντίθετη προς όσα κρίθηκαν από αυτό. Ο παραβάτης, εκτός από τη δίωξη κατά το άρθρο 259 του Ποινικού Κώδικα, υπέχει και προσωπική ευθύνη για αποζημίωση.

 

 

========================================================

 

Συνάδελφοι, το ΔΣ της ΕΙΝΑΠ συναντήθηκε με τον υπουργό Υγείας την Τρίτη 30/08/19. ΕΔΩ μπορείτε να διαβάσετε την ανακοίνωση της ΕΙΝΑΠ για το τι ειπώθηκε.

 

========================================================

Το ΔΣ της ΕΙΝΑΠ επισκέφτηκε την Τετάρτη 19/6/19 τα Κέντρα Υγείας Νέας Μάκρης και Ραφήνας, όπου συζητήθηκαν τα υπάρχοντα προβλήματα.

 

 

ΕΔΩ θα βρείτε την ανακοίνωση της ΕΙΝΑΠ για το τι συζητήθηκε.

 

 

 

============================================================

 

 

Συνάδελφοι, το ΔΣ της ΕΙΝΑΠ είχε συνάντηση με τον υπουργό Υγείας. ΕΔΩ είναι το κείμενο για το τι συζητήθηκε.

 

 

 

========================================================

Το ΔΣ της ΕΙΝΑΠ καταδικάζει με κάθε τρόπο την αστυνομική βία ενάντια σε χιλιάδες εκπαιδευτικούς που διαδήλωναν την Παρασκευή 11/01/19 στο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο, για το δικαίωμα στην μόνιμη και σταθερή δουλειά. Η επίθεση είχε σαν αποτέλεσμα τον τραυματισμό της Θεοδώρας Δριμάλα, μέλος του ΔΣ της ΔΟΕ, και του εκπαιδευτικού Γιάννη Δελή, βουλευτή του ΚΚΕ. Συμμετέχουμε στις κινητοποιήσεις της ΑΔΕΔΥ με στάση εργασίας σήμερα Δευτέρα 14/01/19 από 1μμ μέχρι την λήξη της βάρδιας.

 

 

========================================================

Το ΔΣ της ΕΙΝΑΠ συναντήθηκε με τον υπουργό Υγείας τη Δευτέρα 10/12/18. ΕΔΩ μπορείτε να διαβάσετε την ανακοίνωση για το τι ειπώθηκε.

 

========================================================

Το ΔΣ της ΕΙΝΑΠ απευθύνθηκε στον νομικό σύμβουλό της, κ. Προυσανίδη, για τις περαιτέρω ενέργειες που πρέπει να κάνει για τους συναδέλφους, όσον αφορά τις μετά την απόφαση του ΣτΕ διεκδικήσεις για το διάστημα από 01/01/17 μέχρι σήμερα, καθώς και την αναπροσαρμογή των μισθών.

Αποφασίσαμε ν’ ασκηθούν στο όνομα των συναδέλφων, που έχουν ήδη καταθέσει και όσοι θα καταθέσουν δικαιολογητικά, αγωγές. Το αίτημα θα είναι να καταβληθεί η διαφορά, η οποία προκύπτει από την αφαίρεση εκείνων των χρηματικών ποσών, που καταβάλλονται σ’ εφαρμογή του Ν. 4472/2017, από εκείνα που αντιστοιχούσαν στο μισθολόγιο πριν την εφαρμογή των αντισυνταγματικών διατάξεων του Ν. 4093/2012..

Ενημερώνουμε τους συνάδελφους που δεν πρόλαβαν να καταθέσουν τα απαραίτητα έγγραφα, καθώς και αυτούς που κατέθεσαν ελλιπή στοιχεία ότι θα πρέπει αυστηρά να έχουν αποσταλεί μέχρι 01/01/2019.

Υπενθυμίζουμε ότι τα έγγραφα που χρειαζόμαστε είναι:

 1. Κάθε ιατρός να ζητήσει και να λάβει πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών.
 2. Επίσης, να έχουν ως σταθερά τις αποδοχές τους του Ιουλίου ή Ιουνίου του 2012 και από τότε, μέχρι και τον Οκτώβριο ή το Νοέμβριο ή το Δεκέμβριο του 2017, χρειάζεται να ξεχωρίσουν εκείνα τα εκκαθαριστικά των αποδοχών τους, που αντιστοιχούν στην κάθε φορά αύξηση του χρονοεπιδόματος. Με τα στοιχεία αυτά θα γίνει ο υπολογισμός των διαφορών – αξιώσεων από 01/01/17 και μετά. Να ληφθεί υπόψη ότι οι αξιώσεις υπόκεινται στη διετή παραγραφή από το τέλος κάθε μήνα.
 3. Τα ακριβή στοιχεία κάθε ιατρού – όνομα, επίθετο, πατρώνυμο, ΑΦΜ, ειδικότητα, βαθμός, νοσοκομείο που υπηρετεί, τηλέφωνο επικοινωνίας.

Επισυνάπτεται το κείμενο του νομικού συμβούλου για την περαιτέρω ενημέρωσή σας.

 

Τα στοιχεία πρέπει να τα καταθέσετε στα γραφεία της Ένωσης (Θεμιστοκλέους 34 & Ακαδημίας, 2ος όροφος), είτε προσωπικά είτε μέσο ταχυρδρομίου, ή να τα στείλετε στο e-mail, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

 

========================================================

Συνάδελφοι,

 

Το ΔΣ της ΕΙΝΑΠ πραγματοποίησε συνάντηση με τον υπουργό Υγείας την Τρίτη, 13/11/18. ΕΔΩ μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά την ανακοίνωση της ΕΙΝΑΠ για το τι ειπώθηκε για τα θέματα της ατζέντας, που ήταν:

 

 1. Αναδρομικά.
 2. Απλήρωτες εφημερίες.
 3. Εγκύκλιος για ΚΕΠΑ.
 4. Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.
 5. Επικουρικοί και νέοι γιατροί.
 6. Χρηματοδότηση νοσοκομείων.

 

 

 

 

================================================================================ 

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

 

κ. ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ

 

 

Αθήνα, 05/09/18

 

Κύριε Πρωθυπουργέ,

 

Το ΔΣ της ΕΙΝΑΠ θεωρεί ηθική απαξίωση για τους νοσοκομειακούς γιατρούς την απόφαση της κυβέρνησης να δοθούν αυξήσεις (ως μερική αποκατάσταση των απωλειών από την εφαρμογή του μνημονίου) σε όλους τους κλάδους που περιλαμβάνονται στο ειδικό μισθολόγιο στους Δικαστές, τους Ένστολους και Πανεπιστημιακούς που ανήκουν στα ειδικά μισθολόγια, δικαίως, αλλά να εξαιρεθούν οι Νοσοκομειακοί Γιατροί.

 

Η πολιτική σας αυτή επιλογή είναι άδικη και υποτιμητική, απέναντι στους νοσοκομειακούς γιατρούς οι οποίοι έχουμε υποστεί μείωση μισθών 52% και καθημερινά δίνουμε την μάχη να κρατηθεί όρθιο το Εθνικό Σύστημα Υγείας έχοντας στις πλάτες μας ευθύνη για τη ζωή ή το θάνατο συνάνθρωπων μας.

 

Σας ζητήσαμε εδώ και 2 χρόνια τρείς φορές συνάντηση για να σας ενημερώσουμε για τα πραγματικά προβλήματα των νοσοκομείων, αλλά δυστυχώς μέχρι σήμερα αυτό το ραντεβού απαξιώσατε να μας το δώσετε!!!

 

Εμείς θα προσπαθήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις να διεκδικήσουμε την αξιοπρέπειά μας, την οποία πλήττετε με την ενέργεια σας αυτή.

 

Θα αγωνιστούμε για το αξιοπρεπές μισθολόγιο, το οποίο δικαιούμαστε μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

 

Τι θα πείτε για τους νοσοκομειακούς γιατρούς στη Θεσσαλονίκη;;;

 

«Πως καλά κάνετε και δουλεύετε, αλλά δεν ανήκετε στις προτεραιότητες μου ;;;»

 

Λυπούμαστε ειλικρινά για την ανάλγητη συμπεριφορά της κυβέρνησης απέναντί μας. Δεν την αξίζουμε.

 

Θεωρούμαστε άξιοι επιστήμονες στο εξωτερικό και απαξιωμένοι στην πατρίδα μας. Δεν το αξίζουμε!

 

Με τις αποφάσεις αυτές αναγκάζετε τους νέους (και όχι μόνο) συναδέλφους μας να φύγουν στο εξωτερικό.

 

Εσείς αποφασίζετε και έχετε την ευθύνη.

 

========================================================

 

Το ΔΣ της ΕΙΝΑΠ ενημερώνει τους συνάδελφους για την εισήγηση του νομικού μας συμβούλου μετά την τριτανακοπή.

 

ΠΡΟΣ ΤΙΣ 3ΜΕΛΕΙΣ, 5ΜΕΛΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΙΝΑΠ

 

Κοινοποίηση

: Διοικητές Νοσοκομείων

31/08/18

 

Ενημερώνουμε, υπενθυμίζοντας:

α) Οι περικοπές των αποδοχών μας το έτος 2012 κρίθηκε με την 431/2018 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας ότι ήταν παράνομες.

Οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4093/2012 είναι αντισυνταγματικές.

β) Το παράδοξο της απόφασης της Ολομέλειας του ΣτΕ είναι να υποστούν τις συνέπειες από την εφαρμογή των αντισυνταγματικών διατάξεων όσοι ιατροί δεν είχαν προηγουμένως προσφύγει στο δικαστήριο. Το παράδοξο αυτό δεν μπορούσαμε να το αποδεχτούμε.

γ) Χιλιάδες ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ όλης χώρας – 2.038 μέλη της Ένωσής μας – προσβάλανε την απόφαση με τριτανακοπή. Ορίστηκε να συζητηθεί στις 5 Οκτωβρίου 2018, με μείζονα σύνθεση, λόγω της εξαιρετικής σπουδαιότητάς της. Το γνωστοποιούμε για να δώσουμε μαζικά το παρόν την ημέρα της συζήτησης της τριτανακοπής.

δ) Ο νόμος επιτάσσει η διοίκηση να εκτελεί τις δικαστικές αποφάσεις. Καμία διοίκηση νοσοκομείου Ε.Σ.Υ δεν εφάρμοσε την απόφαση του ΣτΕ, ούτε για τους συναδέλφους, που είχαν προσφύγει στο δικαστήριο, ούτε για τους συναδέλφους που δεν είχαν προσφύγει στο δικαστήριο και σύμφωνα με την απόφαση γι’ αυτούς ισχύει από τη δημοσίευσή της (26.02.2018).

ε) Οι Διοικητές των νοσοκομείων έχουν και ποινική ευθύνη για τη μη συμμόρφωση με την 431/2018 απόφαση του ΣτΕ. Και βέβαια δεν θ’ αφεθεί το ζήτημα αυτό. Θα έχετε ενημέρωση για τις ενέργειές μας.

 


========================================================

 

ΠΡΟΣ ΤΙΣ 3ΜΕΛΕΙΣ, 5ΜΕΛΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΙΝΑΠ & ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Κοινοποίηση

: Γραφεία Μισθοδοσίας

: Διοικητές 1ης και 2ης Υ.Πε.

: Διοικητές Νοσοκομείων

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΑΓΩΓΕΣ

27/06/18

Η ΕΙΝΑΠ μετά από ενημέρωση από το νομικό της σύμβουλο, κ. Προυσανίδη, ενημερώνει τους συναδέλφους σχετικά με την άσκηση αγωγών (αφορά όλους τους γιατρούς, ειδικευμένους, ειδικευόμενους, επικουρικούς κ.λπ) ότι:

1. Για την άσκηση ενδίκου μέσου στο όνομα ιατρών, που δεν καταλαμβάνονται, ορθότερα, που αρνητικά καταλαμβάνονται από την 431/2018 απόφαση του ΣτΕ, επισημαίνουμε τα εξής:

α. Δικαιούνται να ασκήσουν αγωγή, όσοι, με οποιονδήποτε τρόπο, δεν προσέφυγαν σε δικαστήρια. Δικαιούνται:

i. οι ιατροί που επιλέχτηκαν και διορίστηκαν σε οργανική θέση τμήματος της ειδικότητάς τους του νοσοκομείου. Η αγωγή των ιατρών της κατηγορίας αυτής κατατίθεται στο Διοικητικό Πρωτοδικείο.

ii. οι ειδικευόμενοι και επικουρικοί ιατροί, η αγωγή των οποίων κατατίθεται στα πολιτικά δικαστήρια, στο Ειρηνοδικείο ή στο Πρωτοδικείο, ανάλογα με το χρηματικό ποσό που αξιώνεται.

β. Κάθε ιατρός να ζητήσει και να λάβει πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών.

γ. Κάθε ιατρός να δώσει το εκκαθαριστικό των αποδοχών του Ιουλίου 2012 και του Ιανουαρίου 2013 ή αλλιώς το πρώτο εκκαθαριστικό που φαίνεται η μείωση των αποδοχών. Εκείνο του Ιουλίου 2012 πιστοποιεί το ύψος των αποδοχών του μέχρι τότε, ενώ εκείνο του Ιανουαρίου 2013 πιστοποιεί το ύψος των αποδοχών του μετά τη μείωσή τους. Το ποσό του υπολοίπου, μετά την αφαίρεση, είναι εκείνο που αξιώνεται.

δ. Κάθε ιατρός να δώσει το εκκαθαριστικό των αποδοχών του (τελευταίου πριν από την εφαρμογή του 2017 του νέου μισθολογίου) και το αμέσως μετά την εφαρμογή του.

ε. Όσον αφορά τις εφημερίες, τα αντίστοιχα της εκκαθάρισης της αποζημίωσής τους – πριν από τη μείωση και μετά τη μείωση, ως και πριν από την εφαρμογή του νέου μισθολογίου το 2017 και μετά την εφαρμογή του.

στ. Τα ακριβή στοιχεία κάθε ιατρού – όνομα, επίθετο, πατρώνυμο, ΑΦΜ, ειδικότητα, βαθμός, νοσοκομείο που υπηρετεί, τηλέφωνο επικοινωνίας.

Παρακαλούμε να πράξετε τάχιστα, παρακαλώντας την αρμόδια υπηρεσία να σας χορηγήσει το πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών, και προπαντός την εκκαθάριση, δηλαδή τι θα παίρνατε χωρίς τη μείωση ως αποδοχές και ως αποζημίωση εφημεριών.

 

 

Πριν ξεκινήσετε την διαδικασία, παρακαλώ να έχετε υπόψη σας ότι πρέπει να γίνει αίτηση στην γραμματεία του νοσοκομείου σας με αριθμό πρωτοκόλλου, για βεβαίωση προϋπηρεσίας για δικαστική χρήση και διεκδίκηση αναδρομικών.

Όσον αφορά τα εκκαθαριστικά των αποδοχών σας, μπορείτε να τα βρείτε μέσω του site της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών και βάζοντας τους κωδικούς του Taxisnet.

 

 

Για διευκόλυνσή σας, εδώ μπορείτε να βρείτε την φόρμα με τα στοιχεία που πρέπει να συμπληρώσετε.

 

 

========================================================

Το ΔΣ της ΕΙΝΑΠ συναντήθηκε με τον υπουργό Υγείας την Δευτέρα 19/03/18. ΕΔΩ  είναι η ανακοίνωση της Ένωσης για την συνάντηση με τον Υπουργό, και ΕΔΩ είναι απόφαση του ΔΣ της ΕΙΝΑΠ για την συνάντηση.

 

========================================================

Συνάδελφοι,

 

Το ΔΣ της ΕΙΝΑΠ στη συνεδρίαση του τη Δευτέρα 05/03/18 και μετά από εκτεταμένη συζήτηση ζήτησε την εισήγηση του νομικού της συμβούλου σχετικά με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για το ιατρικό μισθολόγιο.

 

                Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι πρέπει να συμπληρωθούν και οι δύο αιτήσεις (1) και (2), δηλαδή, να λάβετε δύο αριθμούς πρωτοκόλλου και να τις παραδώσετε στη διοίκηση του νοσοκομείου σας.

 

                               

 

Τις αιτήσεις μπορείτε να προμηθευτείτε ΕΔΩ καθώς και από τις 3μελείς / 5μελείς επιτροπές της ΕΙΝΑΠ του νοσοκομείου σας.

 

 

 

 

 

                Για οποιαδήποτε διευκρίνιση είμαστε στη διάθεσή σας.

 

 

ΠΡΟΣ

 

Τα μέλη της ΕΙΝΑΠ, Ιατρούς ΕΣΥ των νοσοκομείων Αθηνών – Πειραιώς

 

Αθήνα, 07/03/18

 

Σας ενημερώνουμε ότι η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την 431/2018 απόφασή της, έκρινε ότι οι διατάξεις της περίπτωσης 27 της υποπαραγράφου Γ.1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012, ως και της οικ.2/83408/022/14.11.2012 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών είναι αντισυνταγματικές και για το λόγο αυτό δεν εφαρμόζονται. Κρίθηκε, δηλαδή, ότι η περικοπή – μείωση των αποδοχών των ιατρών ΕΣΥ δεν ήταν και συνεχίζει να μην είναι νόμιμη.

 

Σας ενημερώνουμε, επίσης, ότι η κατακλείδα της απόφασης είναι τα αποτελέσματά της για τους ιατρούς, που δεν είχαν προσφύγει στα δικαστήρια, να ισχύουν από τη δημοσίευσή της (26.2.2018). Η κρίση αυτή δικαιολογείται με επίκληση του δημοσίου συμφέροντος, την γνωστή ταμειακή δυσχέρεια του ελληνικού κράτους. Όμως, η ανάλογη κρίση δεν υπάρχει στην απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ που έκρινε ότι είναι αντισυνταγματική η μείωση των αποδοχών των ενστόλων. Η κρίση αυτή είναι αντίθετη και με την παγιωμένη νομολογία του ίδιου δικαστηρίου, με την οποία γίνεται δεκτό ότι εντός ευλόγου χρόνου μπορεί να εισαχθούν στα δικαστήρια όμοιες υποθέσεις. Όμοιες, δηλαδή, μ’ εκείνες που κρίθηκε ότι οι σχετικές διατάξεις, στις οποίες εδράζονται, είναι αντισυνταγματικές.

 

Για το ζήτημα που προκλήθηκε με την απόφαση του ΣτΕ, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΙΝΑΠ θα ασχοληθεί σε ειδική συνεδρίαση.

 

Καλούνται τα μέλη να συσπειρωθούν ακόμη περισσότερο στο σωματείο μας, να είμαστε δυνατοί και αποφασιστικοί για τους αγώνες που ίσως χρειαστεί να δοθούν. Μην αποκλίνετε από τις οδηγίες του Δ.Σ της ΕΙΝΑΠ, το οποίο υπεύθυνα θα σας ενημερώνει.

 

 

========================================================

 

dt-oenge-ste

 

Μετά την έκδοση της απόφασης του ΣτΕ που αφορά τις μισθολογικές περικοπές στους νοσοκομειακούς γιατρούς, σας ενημερώνουμε ότι η προγραμματισμένη για αύριο 01/03/18 στάση εργασίας και παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το ΣτΕ δεν θα πραγματοποιηθεί.

 

========================================================

Συνάδελφοι,

 

Εκδώθηκε η απόφαση του ΣτΕ για το Ιατρικό Μισθολόγιο. ΕΔΩ μπορείτε να διαβάσετε την ανακοίνωση της ΕΙΝΑΠ.